PF 2022

0
90
Vážení priatelia,
ďakujeme Vám za spoluprácu, záujem a priazeň v roku 2021.
Prajeme vám do nového roku pevné zdravie, šťastie, veľa radosti a spokojnosti.
Budeme sa tešiť na stretnutia v roku 2022.
 
Kolektív pracovníkov Záhorského múzea v Skalici