Osobnosti Skalice

0
415

Mesto Skalica spolu so Záhorským múzeom v Skalici a Správou mestského majetku, s. r. o. pozýva na záverečný diel cyklu Putovanie skalickou históriou, ktorý je ukončením dvanásťdielneho cyklu, pripraveného viacerými inštitúciami k 800. výročiu prvej písomnej zmienky o Skalici. Posledná časť je venovaná osobnostiam, ktoré zanechali svojim životom a dielom pozitívnu stopu v rozvoji tohto mesta a prispeli k jeho napredovaniu.
Témou sa vo svojom príspevku Významní Skaličania, ktorí sa zapísali do dejín bude zaoberať prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc. Ďalej PhDr. Viera Drahošová predstaví výber z veľkého množstva osobností Skalice prostredníctvom obrazovej powerpointovej prezentácie. Prof. Eva Blahová, čestná občianka mesta Skalica, a zároveň vnučka významnej zakladateľskej osobnosti, politika, lekára MUDr. Pavla Blahu, priblíži vo svojom vystúpení dôležitosť inšpirácie rodinnou tradíciou.
Záverom podujatia prednosta Mestského úradu Skalica Ing. Anton Bobrík slávnostne ukončí celoročný prednáškový cyklus. Moderátorkou bude vedúca oddelenia kultúry Mesta Skalica Jana Koutná a celé stretnutie hudobnými vstupmi obohatí Skalické sláčikové kvarteto.
Sprievodným podujatím v prísalí kina bude predaj najnovších publikácií Záhorského múzea v Skalici a skalických autorov.