Ocenenie knihy Prvá svetová vojna a Záhorie – pamätníky obetiam v regióne v súťaži Slovenská kronika 2020

0
93

Tešíme sa, v celoštátnej súťaži Slovenská kronika 2020 získala kniha Prvá svetová vojna a Záhorie – Pamätníky obetiam v regióne autorov Petra Brezinu, Róberta Svíbu a kol., ktorú vydalo Záhorské múzeum v roku 2019, hlavnú cenu medzi monografiami v kategórii monografia o svetských či sakrálnych stavebných pamiatkach, pamiatkach ľudovej architektúry, národných kultúrnych pamiatkach a pod.

Súťaž organizuje Národné osvetové centrum v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou, Slovenským národným múzeom a Združením miest a obcí Slovenska.

Výsledky celoštátnej súťaže Slovenská kronika 2020

Video k vyhodnoteniu súťaže Slovenská kronika 2020, ktoré sa vzhľadom na pandemickú situáciu nemohlo uskutočniť verejne. Monografiám sa venuje od času 14.55.