NOVÁK, Pavol (22.3.1829 Skalica – 8.6.1909 Skalica)

0
59
Novák Pavol

Štúdium: Gymnázium v Skalici a v Györi, rímskokatolícka teológia vo Viedni a v Pešti

Pôsobenie: Učiteľ na trnavskom gymnáziu, notár arcibiskupského vikariátu (od r. 1856), tajomník generálneho vikára v Trnave (od roku 1864), bratislavský kanonik (1883), pápežský protonotár a prelát (od roku 1909), predseda Cirkevného literárneho spolku slovenského v Pešti, správca Spolku sv. Vojtecha (1877 – 1885)

Pápežský prelát, mecén. Patril medzi katolíckych kultúrnych dejateľov združených okolo Katolíckych novín, Kazateľne, Literárnych listov, ktorí nadväzovali na tradície Trnavskej univerzity a bernolákovcov. V roku 1902 založil v Skalici Spolok sv. Vincenta, ktorému spolu so Spolkom sv. Vojtecha zanechal celý majetok.

Literatúra: PAŠTEKA, J. et al. Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava : Lúč, 2000. s. 994-995; Slovenský biografický slovník IV. Martin : Matica slovenská, 1990, s. 305-306.

Predchádzajúci článokMADVA, František (14. 9. 1786 Skalica – 20. 8. 1852 Nitrianske Sučany)
Ďalší článokNOVÁK, Jozef (19. 1. 1879 Skalica – 4. 8. 1917 Čajkov)