Nová časť Stálej expozície Záhorského múzea

0
197
Dom kultúry v Skalici, sídlo Stálej expozície Záhorského múzea

Záhorské múzeum pripravuje v roku 2021 novú časť svojej stálej expozície. Predstaví vzácne zbierkové predmety,  prezentujúce život a dielo významných osobností Skalice a Záhoria. Získané boli darom a kúpou, viaceré s prispením Fondu na podporu umenia. Prezentácia venovaná osobnostiam  vznikne v poslednej  miestnosti stálej expozície Záhorského múzea, kde bola v roku 1991 po zrušení múzejnej expozície najnovších dejín nainštalovaná Galéria Júliusa Koreszku, 22 malieb a 12 kresieb maliara, zapožičaných zo zbierok Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici. Sme radi, že sme mohli tridsať rokov prezentovať diela Júliusa Koreszku, umelca životom i dielom spätého so Skalicou. Svoj podiel bude mať i v novej prezentácii.