Noc so Záhorským múzeom

0
554

V piatok 22. mája 2009 sa od 17.00 hod. uskutoční druhý ročník podujatia Noc so Záhorským múzeom v Skalici.

Program:
17.00 – voľný vstup do výstavných priestorov múzea, Stálej expozície, Galérie Júliusa
Koreszku a na výstavu Sny ušité z látok, patchwork z Hohenau an der March
18.00 – presun do paulínskeho kostola
Úvodné slovo – PhDr. Viera Drahošová

Čierna kniha Skalice, prednáška – ThLic. Martin Hoferka

19.00 – presun do vinotéky františkánskeho kláštora

Tragika v ľudovej piesni, prednáška – PhDr. Peter Michalovič

 Posedenie s ľudovou hudbou Skaličan