sobota, 2 marca, 2024
Úvod Náš rozhovor s Vladimírom Blahom, osvetovým pracovníkom, operným kritikom a publicistom – PhDr. Viera Drahošová Rodina Vladimíra Blaha pri hrobe starého otca MUDr. Pavla Blaha na skalickom cintoríne

Rodina Vladimíra Blaha pri hrobe starého otca MUDr. Pavla Blaha na skalickom cintoríne

Vladimír Blaho (vpravo dole) s bratom Jaroslavom, otcom Vladimírom Blahom a matkou Ľudmilou, rod. Ozábalovou, dolu stará matka Alžbeta Ozábalová st., nad ňou ich teta Alžbeta Ozábalová. Skalica, koniec 40. rokov 20. stor.
Rodina Vladimíra Blaha a jeho bratanca Vladimíra Blaha (druhý sprava), vpravo sesternica Eva Blahová, Luhačovice. Foto: V. Drahošová