Monografia Skalica

0
2173

Mesto Skalica vydalo v roku 2014 novú obsiahlu monografiu. Posledná monografia bola vydaná pred 46 rokmi, v roku 1968, so skrátenou reedíciou v roku 1992.
Príprava knihy začala v roku 2008. Koncepciu novej monografie, realizačný a redakčný tím navrhol zostavovateľ monografie Záhorské múzeum v Skalici, ktoré spracovávalo údaje do roku 2012.
Monografia má 1230 strán, rozdelených do 10 kapitol (príroda, história, vývoj sídla a pamiatky, hospodárske dejiny, duchovný život, školstvo, šport, obyvateľstvo, osobnosti, tradície a kultúra). Čitateľom sa predkladá množstvo nových, doposiaľ nepublikovaných, rozširujúcich či do iných súvislostí zaradených poznatkov a materiálov o meste. V monografii sú zahrnuté štúdie, v ktorých je prvý raz spracované obdobie dejín od druhej svetovej vojny do súčasnosti, dejiny živnostníctva, školstva, častí duchovného, kultúrneho života a ďalšie témy. Doplňujúca rozsiahla obrazová dokumentácia s vysokou grafickou úrovňou publikáciu významne obohacuje.
Príprave textov sa venovalo 59 autorov, grafickú úpravu knihy a fotografií spracoval Eduard Timko, Ateliér Edo s. r. o. Skalica. Tlač zabezpečila spoločnosť Polygraf print spol. s r. o. Mesto Skalica v spolupráci so Záhorským múzeom v Skalici vydalo monografiu v edícii 1000 ks.
Monografii sa už dostalo i ocenenia celoslovenského významu. Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov a Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica udelil dielu SKALICA 1.miesto za najkrajšiu knihu a propagačný materiál za rok 2014 v kategórii KNIHY: Knihy o meste – monografické publikácie.
Publikáciu je možné zakúpiť v Záhorskom múzeu v Skalici a Turistickej a informačnej kancelárii Skalica. Cena monografie je 99,- €.

Predchádzajúci článokGbely za prvej ČSR na stránkach staničnej kroniky
Ďalší článokAH 2005 – 2015 výstava pri príležitosti životného jubilea Antona Hanzalíka