nedeľa, 4 júna, 2023
Úvod Mlynársky rod Mandelíkovcov. Mlyn a strojáreň v Čároch – PhDr. Peter Brezina Čáry 1900. Mandelíkovci - vľavo Ján Mandelík, nad ním manželka Anna, rod. Čermáková, z Holíča, vpravo syn Richard Mandelík, pod ním dcéra Anna Mandelíková

Čáry 1900. Mandelíkovci – vľavo Ján Mandelík, nad ním manželka Anna, rod. Čermáková, z Holíča, vpravo syn Richard Mandelík, pod ním dcéra Anna Mandelíková

Čáry 1878. Rodinný dom Dopjerovcov pri ich mlyne tesne pred zakúpením Mandelíkovcami
Čáry 1925. Mandelíkov mlyn na pohon na benzínový motor