MLYNAROVIČ, Miloš Kliment (11. 10. 1887 Studienka – 15. 5. 1971 USA)

0
104
Mlynarovič Miloš Kliment

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1897 – 1901) a v Trnave, rímskokatolícka teológia v Bratislave (1905 – 1910)

Pôsobenie: Katechéta (1910 – 1911), učiteľ homiletiky a biblických vied vo františkánskom seminári v Bratislave, výpomocný kňaz Farnosti sv. Jána vo Whitingu v USA, farár Farnosti Nanebovzatia Panny Márie v Indiana Harbor (1915 – 1950), hlavný sudca (od r. 1930) a hlavný duchovný správca Slovenského katolíckeho Sokola (od r. 1933), na aktívnom odpočinku v slovenskom františkánskom kláštore Sedembolestnej Panny Márie vo Valparaise (od r. 1950)

Kazateľ, spisovateľ. Články uverejňoval v americko-slovenských časopisoch, napísal viacero básnických zbierok (Slávia, 1919; Veľký Boh malých, 1932; Mliečna dráha, 1932; Boha hľadám, 1948; Testament Kráľa sŕdc, 1948; Z ľudu, za ľud, 1956; Dejiny srdca, 1956), novely Z americko-slovenského života (1926), V tieni mrakodrapov (1949), drámu Vianočný telefón (1948), romány Vtáčence vo víchrici (1949), Borba s osudom (1952), Rozeta (1960) a náboženské diela Mária, dielo Boha Stvoriteľa (1958), Kázne (1963), Oltár (1967) a ďalšie. V roku 1945 bol vymenovaný za pápežského komorníka, neskôr za preláta. Podporoval slovenské kultúrne podujatia v zahraničí, bol podpredsedom Spolku slovenských spisovateľov a umelcov v USA, členom a funkcionárom Združenia slovenských katolíkov, Katolíckej matice školskej a Prvej slovenskej katolíckej jednoty.

Literatúra: NÁHALKA, Š. Pamätnica Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda: vznik a prvé desaťročie. Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda, 1973; PAŠTEKA, J. et al. Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava : Lúč, 2000. s. 949-950.

Predchádzajúci článokMOJÍK, Ivan (2. 11. 1928 Turzovka – 18. 4. 2007 Bratislava)
Ďalší článokMIŠÍK, Milan, prof. (3. 11. 1928 Skalica – 7. 5. 2011 Bratislava)