MEZEY, Ferenc (20. 1. 1838 Skalica – 7. 1. 1899 Skalica)

0
20

Štúdium: Filozofia v Trnave, teológia vo Viedni (do r. 1861)

Pôsobenie: Kaplán v Hlohovci (1861 – 1866), farár v Piešťanoch (1866 – 1877) a v Skalici (1877 – 1899)

Katolícky kňaz. Bol ablegátom uhorského snemu za Liberálnu stranu, členom Hornouhorského maďarského osvetového spolku (FEMKE), vykonával funkciu arcibiskupského komisára pre gymnázium v Skalici, stal sa predsedom Podporného spolku pri skalickom gymnáziu a čestným predsedom novozaloženého Katolíckeho kruhu. Zaslúžil sa o opravenie skalických cirkevných stavieb.

Literatúra: KOŠÍK, Ľ. Kňazské osobnosti Skalice. Skalica, 2009, s. 19; Významné osobnosti Nitry. Mesto Nitra, 1998.