Menej známy Július Koreszka – výzva

0
805

Kultúrna verejnosť si v roku 2015 pripomína 120. výročie narodenia významného maliara krajinára Júliusa Koreszku (24. 02. 1895 – 01. 12. 1958), rodáka zo záhorskej obce Dojč. Július Koreszka žil od roku 1936 až do svojej smrti v roku 1958 v Skalici a námetom z tohto mesta i okolitého regiónu venoval vo svojom diele veľkú pozornosť. Súčasťou stálej expozície Záhorského múzea v Skalici je od roku 1991 i Galéria Júliusa Koreszku, v rámci ktorej majú návštevníci možnosť oboznámiť sa s výberom z jeho tvorby.
Pri príležitosti maliarovho jubilea pripravuje Záhorské múzeum v Skalici v spolupráci so Záhorskou galériou Jána Mudrocha v Senici výstavu, ktorej cieľom je poukázať na odkaz i šírku jeho tvorby, ktorá doposiaľ nie je komplexne zmapovaná. Výstava sa uskutoční vo výstavných priestoroch Záhorského múzea v Skalici od 24. apríla do 7. júna 2015.
Prosíme majiteľov obrazov Júliusa Koreszku, ktorí by ich boli ochotní zapožičať na pripravovanú výstavu, alebo vopred dohodnutým spôsobom ich poskytnúť na zdokumentovanie, aby sa ozvali pracovníkom Záhorského múzea v Skalici PhDr. Viere Drahošovej alebo Mgr. Róbertovi Svíbovi (034/6644230, zahorskemuzeum@zahorskemuzeum.sk).
Ďakujeme, že prispejete k dokumentácii jeho diela a pomôžete nám dôstojným spôsobom pripomenúť významného záhorského rodáka.