MAZÚR, Pavel (6. 5. 1811 Skalica – 11. 7. 1875 Vsetín)

0
46

Štúdium: Latinská škola v Skalici, evanjelické lýceum v Bratislave

Pôsobenie: Národný pracovník, inžinier na Pálfiovskom panstve v Stupave, člen deputácie do Viedne v roku 1846, ktorej cieľom bolo potvrdenie spolku Tatrín. Udržiaval kontakt s reprezentantmi štúrovského hnutia, najmä so svojím priateľom Alexandrom Boleslavínom Vrchovským. Zachoval sa jeho päťzväzkový denník

Literatúra: BUCHTA, F. Skalica a Záhorie. Skalica : Formát, 2008. s. 92-94; Slovenský biografický slovník IV. Martin : Matica slovenská, 1990. s. 128-129.