streda, 24 apríla, 2024
Úvod Majetkové odkazy a náboženské základiny skalických karmelitánov – ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D. Kostol milosrdných bratov na Potočnej ulici v Skalici. V polovici 17. storočia ho postavili evanjelici, po nich ho v roku 1672 dostali jezuiti, v rokoch 1699 - 1786 patril karmelitánom od roku 1797 v ňom sídlili milosrdní bratia.

Kostol milosrdných bratov na Potočnej ulici v Skalici. V polovici 17. storočia ho postavili evanjelici, po nich ho v roku 1672 dostali jezuiti, v rokoch 1699 – 1786 patril karmelitánom od roku 1797 v ňom sídlili milosrdní bratia.

Titulný list zoznamu fundátorov karmelitánskeho kláštora v Skalici. Zdroj: MNL Budapešť