pondelok, 27 mája, 2024
Úvod Majetkové odkazy a náboženské základiny skalických karmelitánov – ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D. Titulný list zoznamu fundátorov karmelitánskeho kláštora v Skalici. Zdroj: MNL Budapešť

Titulný list zoznamu fundátorov karmelitánskeho kláštora v Skalici. Zdroj: MNL Budapešť

Titulný list zoznamu fundátorov karmelitánskeho kláštora v Skalici. Zdroj: MNL Budapešť

Obraz zakladateľa karmelitánskeho kláštora v Skalici, ostrihomského arcibiskupa kardinála Leopolda Koloniča. Obraz sa dodnes nachádza v kostole milosrdných bratov v Skalici. Foto: E. Timko
Kostol milosrdných bratov na Potočnej ulici v Skalici. V polovici 17. storočia ho postavili evanjelici, po nich ho v roku 1672 dostali jezuiti, v rokoch 1699 – 1786 patril karmelitánom od roku 1797 v ňom sídlili milosrdní bratia.