utorok, 27 februára, 2024
Úvod Majetkové odkazy a náboženské základiny skalických karmelitánov – ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D. Obraz zakladateľa karmelitánskeho kláštora v Skalici, ostrihomského arcibiskupa kardinála Leopolda Koloniča. Obraz sa dodnes nachádza v kostole milosrdných bratov v Skalici. Foto: E. Timko

Obraz zakladateľa karmelitánskeho kláštora v Skalici, ostrihomského arcibiskupa kardinála Leopolda Koloniča. Obraz sa dodnes nachádza v kostole milosrdných bratov v Skalici. Foto: E. Timko

Obraz zakladateľa karmelitánskeho kláštora v Skalici, ostrihomského arcibiskupa kardinála Leopolda Koloniča. Obraz sa dodnes nachádza v kostole milosrdných bratov v Skalici. Foto: E. Timko

Titulný list zoznamu fundátorov karmelitánskeho kláštora v Skalici. Zdroj: MNL Budapešť