Ľubomír Miča – Horizonty

0
966

Tlačová správa

Názov podujatia:            Ľubomír Miča – Horizonty
Miesto:                           Záhorské múzeum v Skalici, Námestie slobody 13, 909 01 Skalica
Dátum konania:             piatok 8. júla 2016 o 16.00 hod.
                                        výstava potrvá do 7. augusta 2016
Kurátorka výstavy: Božena Juríčková

Výstava Ľubomíra Miču (1960 Senica), člena Združenia výtvarných umelcov západného Slovenska, zakladateľa a predsedu záujmového združenia výtvarníkov SenArt v Senici, je jeho prvým závažnejším resp. samostatným vystúpením na pôde Skalice. Aktuálne tu prezentuje svoju najnovšiu, výlučne maliarsku tvorbu z rozpätia posledných zhruba 3 rokov.
Predmetom autorových úvah sú zaujatia nepredmetnými formami, nasmerované do oblasti štrukturálnej abstrakcie. Kľúčovým manévrovacím priestorom sa stáva predovšetkým overovanie možností individuálneho maliarskeho výrazu s ťažiskom na kanonizácii aditívne formulovaných farebných hmôt. Tvorivé gesto sa koncentruje do opakovanej, mnohonásobnej projekcie jednotlivých farebných vrstiev, ktoré sú následne varírované veľkorysými, razantnými zábermi rôzne formátovanej špachtle. Strategická úloha farby je monitorovaná na rôznych úrovniach v rovine jej emocionálnych aj konštruktívnych, interpretačných, výrazových i významových hodnôt. Opiera sa pritom o kreatívny modul s adjektívom reflexívny, akčný, gestický, procesuálny, automatický. Vlastný proces autorovej tvorby generuje v prieniku nezáväznej improvizácie, spontaneity a náhody s čoraz naliehavejšou koncentráciou a exaktným prieskumom. Paralelne pritom otvára nové a nové okruhy na pôdoryse prevažne komorného, ojedinele i monumentálnejšie a v jadre esteticky citovaného maliarskeho média.

Božena Juríčková