Linky

Trnavský samosprávny kraj
http://www.trnava-vuc.sk

Zväz múzeí na Slovensku
http://www.zms.sk

Slovenské národné múzeum
http://www.snm.sk

Balneologické múzeum Piešťany
http://www.balneomuzeum.sk

Vlastivedné múzeum Galanta
http://www.muzeum.sk/?obj=muzeum&ix=vmga

Vlastivedné múzeum v Hlohovci
http://www.muzeum.sk/default.php?obj=muzeum&ix=vmhc

Západoslovenské múzeum Trnava
http://zsmuzeum.sk/sk

Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda
http://www.muzeum.sk/?obj=muzeum&ix=zom

Múzeum Hohenau an der March
http://www.hohenau-march.at/Sub/museum/

Masarykovo muzeum Hodonín
http://www.masaryk.info/

Městské muzeum a galerie Břeclav
http://www.muzeumbv.cz/

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
http://www.slovackemuzeum.cz

Vlastivědné muzeum v Slaném
http://muzeum.slansko.cz

Ministerstvo kultúry SR
http://www.culture.gov.sk

Mesto Skalica
http://www.skalica.sk

Malovaný kraj – národopisný a vlastivedný časopis Slovácka
http://www.malovanykraj.cz

Folklór a tradície – tradičný odev oblasti Podluží a Záhoria
http://www.folkloratradice.eu
http://www.folkloratradicie.sk

Múzeum.sk
http://www.muzeum.sk

Portál Slovakia.travel
http://www.slovakia.travel