LICHARD, Milan (25. 2. 1853 Skalica – 21. 4. 1935 Užhorod)

0
93
Lichard Milan

Štúdium: Základná škola vo Viedni a v Skalici (1861), nižšie gymnázium v Skalici, vyššie triedy v Revúcej (1867 – 1869), lýceum v Šoprone, hudobná akadémia

Pôsobenie: Železničný úradník v Budapešti (1871 – 1897), správca KÚS v Martine (1897 – 1906), redaktor Slovenského denníka v Budapešti (1907 – 1918), cenzor novín pre správu Slovenska (1918 – 1921), pracovník Krajinského úradu v Užhorode (1921 – 1933)

Hudobný skladateľ a teoretik, kontrabasista. Bol členom a dirigentom spevokolu pri Slovenskom spolku v Budapešti, Slovenského spevokolu v Martine, Spevokolu slovenských murárov, spevokolu Tatran v Liptovskom Mikuláši. Jeho tvorba pozostáva zo zborových úprav ľudových piesní, vlastných zborov a piesní na texty slovenských básnikov a klavírnych skladieb. Vo svojich teoretických prácach sa zameriaval na slovenskú ľudovú hudbu. Bol správcom Kníhtlačiarskeho účastinárskeho spolku v Martine.

Literatúra: Slovenský biografický slovník III. Martin : Matica slovenská, 1989. s. 403-404.