LICHARD, Daniel Gabriel (17. 1. 1812 Slovenská Ľupča – 17. 11. 1882 Skalica)

0
95
Lichard Daniel Gabriel

Štúdium: Ľudová škola v Slovenskej Ľupči a v Rimavskej Sobote (1821 – 1823), evanjelické lýceum v Kežmarku (1823 – 1828) a v Bratislave (1828 – 1833), evanjelický teologický ústav vo Viedni (1834 – 1837)

Pôsobenie: Vychovávateľ u A. Jurenáka v Bratislave (1832 – 1833), kaplán v Tisovci (1837), v Ochtinej (1837 – 1838), profesor prírodných vied na evanjelickom lýceu v Banskej Štiavnici (1838 – 1844), riaditeľ tohto lýcea (1839 – 1840 a 1842 – 1843), farár (1844 – 1847), vydavateľ a redaktor v Skalici (1847 – 1849 a od r. 1862).

Publicista, vydavateľ, učiteľ. Prvý slovenský profesionálny novinár, priekopník ľudovýchovy, člen Spoločnosti československej, účastník politických bojov v revolúcii 1848 – 1849. V roku 1848 vydával Noviny pre hospodárstvo, remeslo a domáci život, od roku 1849 vo Viedni úradné Slovenské noviny, ktoré mali neskôr aj zábavno-náučnú prílohu Světozor. Od roku 1847 vydával kalendár Domová pokladnica, prvý ilustrovaný slovenský kalendár, ktorý popularizoval prírodné vedy a nové metódy práce v poľnohospodárstve. Od roku 1863 začal vydávať hospodársky časopis Obzor určený pre široký ľud. Je autorom ľudovýchovných hospodárskych príručiek aj prvej slovenskej učebnice taliančiny. Bol aktívny v Matici slovenskej, podieľal sa na tvorbe Letopisu Matice slovenskej, prvého slovenského vedeckého časopisu.

Literatúra: JANŠÁK, Š. Daniel G. Lichard. Skalica, 1912; PASIAR, Š. Daniel Gabriel Lichard, šíriteľ vzdelanosti a pokroku. Martin, 1953; RUTTKAY, F. Daniel G. Lichard a novinárstvo jeho doby. Martin, 1961; Slovenský biografický slovník III. Martin : Matica slovenská, 1989. s. 402-403.

Predchádzajúci článokLICHARD, Milan (25. 2. 1853 Skalica – 21. 4. 1935 Užhorod)
Ďalší článokLEŠKOVÁ–LAUČEKOVÁ, Rebeka (3. 9. 1773 Vyšná Slaná – 16. 11. 1856 Kiskőrös)