LEŠKOVÁ–LAUČEKOVÁ, Rebeka (3. 9. 1773 Vyšná Slaná – 16. 11. 1856 Kiskőrös)

0
65

Štúdium: Základná škola v Skalici (od r. 1784)

Pôsobenie: Jedna z prvých slovenských poetiek, členka Puchmajerovej družiny, spolupracovala s Josefom Dobrovským, zostavila zbierku ľudových piesní, z ktorej čerpal aj Ján Kollár pri zostavovaní Národných spievaniek. Vydala sa za prvého evanjelického superintendenta, farára a spisovateľa Štefana Lešku, bola matkou Štefana Lešku, ktorý sa stal pazovským farárom a starou matkou biskupa Šarkányho.

Literatúra: ĎUROVIČ, J. Martin Lauček, tolerančný kňaz – spisovateľ. Myjava : Daniel Pažický, 1933. s. 156-158; Slovenský biografický slovník III. Martin : Matica slovenská, 1989. s. 393.