Lenka Jurečková, Jiří Holásek – Maľby

0
1939

Trnavský samosprávny kraj
Záhorské múzeum v Skalici

Tlačová správa

Názov podujatia: Lenka Jurečková, Jiří Holásek – Maľby
Miesto:                Záhorské múzeum v Skalici, Námestie slobody 13, 909 01 Skalica
Dátum konania:  piatok 11. marca 2016 o 16.00 hod.
                             výstava potrvá do 1. apríla 2016

Záhorské múzeum v Skalici prináša záujemcom o výtvarné umenie výstavu moravských maliarov Lenky Jurečkovej a Jiřího Holáska.
Lenka Jurečková pochádza zo Bzenca. Absolvovala výtvarnú výchovu a český jazyk na PdF UP v Olomouci (maľbu u akad. mal. Ladislava Jalůvku) a PdF MU v Brně (maľbu u Mgr. Petra Kamenického). Folklórna tradícia sa pre ňu stala dominantným námetom tvorby (kresby aj maľby) už od čias štúdia. Inšpiráciu čerpá v živom folklórnom dianí juhovýchodnej Moravy a priľahlej časti moravsko-slovenského pomedzia. Figuratívne motívy s typickými tancami, muzikantmi, mužskými a ženskými zbormi na obrazoch často dopĺňajú motívy krajinné – polia, vinohrady, mlyny, kaplnky. Doteraz pripravila viac ako 40 autorských výstav najmä na Morave, ale i v Prahe alebo v zahraničí.
Jiří Holásek absolvoval lekársku fakultu v Brne, kde sa okrem štúdia intenzívne venoval i folklóru. Spoluzaložil súbor Břeclavan a sám ovláda hru na viaceré hudobné nástroje (cimbal, gajdy, husle ai.). Jeho životné osudy poznamenala v roku 1969 nedobrovoľná emigrácia do Švédska, odkiaľ sa mohol vrátiť až po 20 rokoch. V Škandinávii sa preslávil nielen ako lekár, ale i ako muzikant. Vo výtvarnej tvorbe sa venuje olejovej a temperovej maľbe (pracuje so starou technikou vaječnej tempery), grafike, akvarelu. Zaujíma sa tiež o sochárstvo, záľubu našiel v bronze. Vo svojom ateliéri v Sedleci pri Mikulove maľuje predovšetkým krajiny. Jeho témou je juhomoravská vinohradnícka krajina s typickými stavbami, vínnymi pivnicami alebo poľnými cestami, ktorú zobrazuje v jemných poltónoch impresionistických nálad. Svoje diela prezentoval v rodnom kraji i v zahraničí.
V kultúrnom programe vernisáže sa predstaví Cimbalová muzika Matěja Kůrečku zo Starého Poddvorova.
Výstava je predajná.