LAUČEK, Martin (12. 5. 1732 Martin – 9. 2. 1802 Skalica)

0
135
Lauček Martin

Štúdium: Gymnázium v Bratislave, Sárospataku a Kežmarku

Pôsobenie: Kantor v Brzotíne (1754), evanjelický farár v Kunovej Teplici (od r. 1759), Vyšnej Slanej (od r. 1761) a Skalici (od r. 1783)

Spisovateľ, prekladateľ, predstaviteľ tolerančnej náboženskej spisby na Slovensku. Napísal modlitebnú knižku pre baníkov a hutníkov Zlatá báně s jeho vlastnými modlitbami, dielo Biblická konkordancia, vydal Šmálov katechizmus, prispel spolu s Jánom Prokopiom turzovskými listinami a listami do uhorských dejín J. Engela, vďaka jeho odpisovateľskej práci sa zachoval sarvašský exemplár Rezikovsko-Matthaedesovskej Gymnaziológie. Zanechal v rukopise 22 zväzkov tzv. Collectanea, ktoré obsahuje históriu jednotlivých evanjelických seniorátov a zborov, životopisy významných osobností, opisy dokumentov, výpisy z kníh, popis zvykov a ďalší materiál.

Literatúra: ĎUROVIČ, J. Martin Lauček, tolerančný kňaz – spisovateľ. Myjava : Daniel Pažický, 1933. 215 s; Slovenský biografický slovník III. Martin : Matica slovenská, 1989. s. 363.