KRYSTYNOVÁ, Eva (18. 12. 1922 Skalica – 13. 10. 1987 Krásne Pole, ČR)

0
28

Štúdium: Vysoká škola umeleckopriemyselná v Prahe u Karla Smolinského (1942 – 1948)

Pôsobenie: Výtvarná návrhárka pre Detský dom v Prahe (1950 – 1960), výtvarníčka domu kultúry v Ostrave (1960 – 1968), v slobodnom povolaní (od r. 1968)

Keramikárka. Venovala sa aj tapisérii, kresbe a grafike, spracovávala ľudové a rozprávkové motívy. Skalické motívy sa objavovali v keramike, maliarskych a kresliarskych štúdiách a grafických listoch.

Literatúra: ČÍHALOVÁ, H. Eva Krystynová: Výběr z výtvarné tvorby. Katalóg výstavy, Ostrava október – november 1988; Lexikón slovenských žien. Martin : SNK-NBÚ, 2003. s. 137.