utorok, 26 septembra, 2023
Úvod Kronika Slovenska 2016 Kronika Slovenska - oceňovanie, 15.11.2016

Kronika Slovenska – oceňovanie, 15.11.2016

Kronika Slovenska – oceňovanie, 15.11.2016
Slovenská kronika 2016 – ocenenie monografie Skalica