Konferencia Etnológ v teréne/k prameňom poznania

0
736
Foto: Róbert Svíba

Odborní pracovníci Záhorského múzea v Skalici PhDr. Viera Drahošová, ThLic., Mgr. Martin Hoferka, Th.D., PhDr. Peter Michalovič a Mgr. Róbert Svíba sa zúčastnili konferencie s medzinárodnou účasťou Etnológ v teréne /k prameňom poznania. Podujatie zorganizovali Etnologická komisia Zväzu múzeí na Slovensku, Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica, Zväz múzeí na Slovensku a Národopisná spoločnosť Slovenska v dňoch 21. – 23. júna 2016 v priestoroch Starého hradu Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici ako XX. jubilejný ročník cyklu konferencií Etnológ a múzeum. P. Michalovič vystúpil s príspevkom Ľudová nástrojová hudba na Záhorí. Jej štýlové vrstvy a typy nástrojových zoskupení – metódy výskumu a výstup, v ktorom predstavil jeden z posledných edičných počinov skalického múzea.