KOCIÁN, Ján Serafín (6. 6. 1785 Skalica – 3. 5. 1825 Pruské)

0
23

Štúdium: Rétorika v Skalici, formácia vo františkánskej reholi, filozofia v Kremnici (1803 – 1805), teológia v Hlohovci a v Skalici (1805 – 1809)

Pôsobenie: Kaplán v Novom Meste nad Váhom (1809 – 1814) a v Hlohovci (1814 – 1821), gvardián v Pruskom

Kazateľ. Niekoľko jeho slovenských kázní písaných v bernolákovčine sa zachovalo v rukopisoch, napr. Dictio sacra pro Dominica 23. post Pentecosten z roku 1890.

Literatúra: GAJDOŠ, V. J. Františkáni v slovenskej literatúre. Cleveland, 1979, s. 100, Slovenský biografický slovník III. Martin : Matica slovenská, 1989. s. 127.

Predchádzajúci článokKOHUT, Ignác (2. 2. 1818 Častolovice – 8. 2. 1898 Skalica)
Ďalší článokKNAP, Michal (pseudonym Michal Záhorský) (23. 9. 1894 Brodské – 30. 1. 1960 Trnava)