Kniha Záhoria 2019 -2020

0
204

Bol otvorený 12. ročník súťaže Kniha Záhoria.

Zaregistrovali sme 57 publikácií, ktoré vyšli v rokoch 2019 – 2020. Z nich porota, zložená z organizátorov, vybrala 25. Tie postupujú do hlasovania o čitateľskú, teda aj vašu priazeň.

Posolstvo súťaže je jasné – priblížiť čitateľom knižky, ktoré sa týkajú záhorského regiónu tematicky alebo prostredníctvom osoby autora.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa tento ročník súťaže presunul do virtuálneho priestoru. Hlasovať môžete prostredníctvom online formulára od 1. do 30. apríla 2021 (link na hlasovanie http://kz2020.zahorskakniznica.eu/index.php/hlasovanie).

Všetky informácie o súťaži a priblíženie jednotlivých publikácií, ktoré boli zaradené do hlasovania, nájdete na stránke http://kz2020.zahorskakniznica.eu.