pondelok, 27 mája, 2024

Záhorské múzeum 1995 – 2010, výstava k 105. výročiu založenia múzea

Záhorské múzeum 1995-2010 (tlačová správa) V roku 1905 založil MUDr. Pavel Blaho v Skalici prvé národne orientované súkromné múzeum na území Slovenska, ktoré si v tomto roku  pripomína 105. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti bude dňa 3. septembra 2010...

Pozdravný list Branislavovi Kolénymu

Záhorské múzeum udelilo dňa 10.augusta 2010 na malej dôstojnej slávnosti  v zasadacej miestnosti múzea  pri príležitosti významného životného jubilea 80 rokov Pozdravný list svojmu dlhoročnému spolupracovníkovi, priaznivcovi, prispievateľovi a distribútorovi časopisu Záhorie , členovi  redakčnej rady...

Odborná exkurzia pracovníkov Záhorského múzea v Skalici

Dňa 29.6.2010 sa pracovníci Záhorského múzea v Skalici zúčastnili odbornej exkurzie v podjavorinskom kraji. Spoločne s kolegami z Podjavorinského múzea v Novom Meste nad Váhom si prezreli ich expozíciu, navštívili Stálu výstavu Múzea Beckova,...

Festival slovenských múzeí 2010 17. júna 2010 v Dome kultúry v Skalici

Festival slovenských  múzeí  2010 – t l a č o v á   s p r á v a Termín: 17.6.2010 o 10.00 hod. Miesto: Dom kultúry v Skalici Organizátori: Zväz múzeí na Slovensku, Mesto Skalica, Trnavský samosprávny kraj - Záhorské múzeum v Skalici Informácie: (www.zahorskemuzeum.sk,...

Redakčná rada časopisu Záhorie v Malackách

Dňa 9. júna 2010 sa uskutočnilo výjazdové zasadnutie Redakčnej rady časopisu Záhorie v Mestskom centre kultúry v Malackách. Pracovník múzea Mgr. Pavol Vrablec pripravil pre členov Redakčnej rady zaujímavý program: návštevu expozície múzea v...

Zvuky starých časov výstava

Od 1. júna 2010 bude vo výstavných priestoroch Záhorského múzea sprístupnená výstava gramofónov, flašinetov, orchestriónov a fonografov Zvuky starých časov zo súkromnej zbierky Miroslava Lipu. Výstava bude trvať do 20. júna 2010.

Deň otvorených dverí v Záhorskom múzeu a začiatok turistickej sezóny

Dňa 15. mája 2010 (v sobotu) sa uskutočnil v Záhorskom múzeu v Skalici Deň otvorených dverí pri príležitosti Dňa múzeí, počas ktorého navštívilo výstavu Maliarska avantgarda Slovenska v zbierkach skalického rodáka a Stálu expozíciu...