test
sobota, 15 júna, 2024

UZERÓCZY (Uzseróczy, Ugróczy) , Matej Žigmund (1657 Skalica – 1731 Bratislava)

Štúdium: Filozofia na Trnavskej univerzite (do r. 1679), rímskokatolícka teológia v Pázmáneu vo Viedni (do r. 1682) Pôsobenie: Farár v Trstíne (1682 – 1684), Rohove (1684 – 1686), Turčianskom Sv. Jure (1694 – 1692), Vysokej pri Morave (1692...

UHLÁR, Rudolf (23. 10. 1904 Pažiť – 14. 11. 1934 Bratislava)

Štúdium: Gymnázium v Prievidzi (1921 – 1923), Nitre (1923 – 1926) a Skalici (1926 – 1927), slavistika a romanistika na Karlovej univerzite v Prahe (1927 – 1933), študijný pobyt na Sorbonne v Paríži (1931) a na univerzite v Turíne (1932) Pôsobenie:...