štvrtok, 6 mája, 2021

KÚTZKY (Kútsky, Kútszky), Michal (21. 11. 1828 Skalica – 18. 3. 1899 Brezová...

Štúdium: Gymnázium v Komárne, evanjelické lýceum a súkromné štúdium hudby v Bratislave, teológia vo Viedni Pôsobenie: Učiteľ hudby a organista v Skalici, profesor matematiky a hudby v Banskej Štiavnici, Békescabe, učiteľ hudby a organista v Brezovej pod Bradlom (1863 – 1898). Hudobný pedagóg,...

JAKUBOVIČ, Pavol (pseudonym Pavel J-vič) (18. 3. 1791 Skalica – 20. 10. 1838 Budapešť...

Štúdium: Evanjelické lýceum v Bratislave (1804 – 1809) Pôsobenie: Učiteľ v Tabe, na Myjave a vo Farnej (1817 – 1822), kaplán a rektor v Sarvaši (od r. 1825), farár v maďarskej evanjelickej cirkvi v Cegléde a v Cinkote Učiteľ, prekladateľ. Popri Jánovi Hollom bol...

JANŠÁK, Štefan (14. 9. 1886 Osuské – 8. 4. 1972 Bratislava)

Štúdium: Gymnázium v Hodoníne (1900 – 1907), Vysoké učení technické v Brne (1907 – 1914) Pôsobenie: Praktikant u staviteľa Milana Harminca (1914), úradník Obchodnej banky v Skalici (1914 – 1916), asistent na VUT v Brne (1918), tajomník Dočasnej vlády pre...

JUHÁSZ, Gyula (4. 4. 1883 Segedín – 6. 4. 1937 Segedín)

Štúdium: Piaristické gymnázium v Segedíne (1893 – 1902), latinčina na univerzite v Budapešti (1902 – 1906) Pôsobenie: Učiteľ na piaristickom gymnáziu v dnešnom Rumunsku (1906 – 1908), na piaristickom gymnáziu v Leviciach, na premonštrátskom gymnáziu vo Veľkom Varadíne (1908...

JURIGA, Ján Krstiteľ (2. 7. 1806 Gbely – 10. 4. 1888 Ostrihom)

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1816 – 1820), Magyaróvári a Bratislave, filozofia a rímskokatolícka teológia v Trnave Pôsobenie: Kaplán v Borskom Svätom Jure a v Moravskom Svätom Jáne, farár v Lakšárskej Novej Vsi (1840 – 1860) a v Borskom Svätom Jure (1860 – 1869), ostrihomský kanonik,...

JURKOVIČ, Dušan, Ing. (23. 8. 1868 Turá Lúka – 20. 12. 1947 Bratislava)

Štúdium: Nižšie gymnázium v Šoproni, Štátna priemyselná škola vo Viedni (1884 – 1889) Pôsobenie: Prax u martinského architekta Bl. Bullu a u staviteľa Michala Urbánka vo Vsetíne, samostatný architekt v Brne (1899), vládny komisár pre zachovanie umeleckých pamiatok (1919 –...

JURKOVIČ, Juraj (12. 4. 1827 Brezová pod Bradlom – 28. 3. 1903 Skalica)

Štúdium: Gymnázium v Modre a v Banskej Štiavnici Pôsobenie: Notársky pomocník u Samuela Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom, notár v Turej Lúke (1873 – 1890) Notár, organizátor družstevníctva. Spoluorganizoval povstanie v revolúcii 1848/1849, bol spoluzakladateľom a podporovateľom Matice slovenskej, slovenských gymnázií a iných slovenských inštitúcií....

JURKOVIČOVÁ, Anna (17. 6. 1861 Turá Lúka – 21. 1. 1931 Skalica)

Štúdium: Ľudová škola v Turej Lúke Pôsobenie: Pokladníčka a tajomníčka Družstva pre speňaženie domáceho ľudového priemyslu v Skalici (1911 – 1931) Zberateľka ľudovoumeleckých výrobkov (výšivky, čipky, hračky, košíky, keramika, obrázky maľované na skle), svojimi vedomosťami a skúsenosťami najmä...

CHODNÍČEK (Chodnicius, Chodenicius), Ján (2. polovica 16. storočia Fulnek, ČR – pred 10.2.1670 Skalica)

Štúdium: Štúdium v Marburgu (1606), a v Herborne (1609) Pôsobenie: Správca zboru bratskej cirkvi v Bystřici nad Pernštejnem (1614) a vo Veľkej Býteši (1624), exulant v Skalici (1625), kazateľ zboru Jednoty bratskej v Sobotišti (1641 – 1646), spoluzakladateľ a konsenior (1647) a senior zboru...

HALLON, Pavol, MVDr. (4. 9. 1925 Sobotište – 10. 10. 2004 Malacky)

Štúdium: Gymnázium v Skalici, Prírodovedecká fakulta Slovenskej univerzity (1944), Vysoká škola veterinárna v Brne (1945 – 1951) Publicista, veterinár, kronikár mesta Malacky. Autor viacerých monografií o rôznych miestach regiónu Záhorie (Z dejín obce Kuchyňa, Gajary, Nová kniha o Lábe,...

HANUS, František (12. 5. 1916 Valašské Meziříčí – 2. 9. 1991 Praha)

Štúdium: Gymnázium vo Valašskom Meziříčí, Vsetíne a v Skalici (1934 – 1939), dramatický odbor na Štátnom konzervatóriu v Prahe Pôsobenie: Herec v Divadle Anny Sedláčkovej (1941 – 1943), v divadle Uranie v Holešoviciach (1943 – 1945), v Divadle 5....

HAŠA, Jozef (9. 3. 1888 Skalica – 27. 5. 1968 Pezinok)

Štúdium: ČVUT v Prahe (1911), filozoficko-teologická fakulta na univerzite v Belehrade Pôsobenie: Stredoškolský profesor v Budapešti (1916 – 1918), Nitre (1919 – 1935) a Bratislave (1935 – 1937), riaditeľ gymnázia v Nitre (1937 – 1956) Pedagóg, verejný činiteľ. V roku 1944 bol...