sobota, 16 októbra, 2021

DOHNÁNY (Dohnáni), Mikuláš (28. 11. 1824 Dolné Držkovce – 2. 6. 1852 Trnava)

Štúdium: Lýceum v Bratislave (od roku 1840) a v Levoči (1844 – 1846) Pôsobenie: Vychovávateľ v Bytči (1846) a v rodine G. Szemereho v Levoči (1847 – 1848), správca Jednoty mládeže slovenskej a redaktor rukopisného zábavníka Považje, poručík slovenského dobrovoľníckeho...

OBETKO, Ján (25. 11. 1885 Uhrovec – 10. 12. 1972 Bratislava)

Štúdium: Meštianska škola (1897 – 1902) a rezbárska škola a kreslenie v Uhrovci (1897 – 1900), učiteľský ústav v Šoproni (1902 – 1906) Pôsobenie: Učiteľ a kantor v Turanoch (1906 – 1907), Liptovskej Kokave (1907 – 1908), Vavrišove (1908 – 1913),...

ČAMBALA, Ludvík (6. 10. 1923 Skalica – 24. 10. 2008 Brno)

Štúdium: Odborná stredná škola Pôsobenie: Člen československej zahraničnej armády (1940 – 1945), telegrafista civilnej leteckej prevádzky, letecký dispečer a inštruktor v Brne (1955 – 1981) Poručík, účastník bojov druhej svetovej vojny. V roku 1940 emigroval a vstúpil do francúzskej cudzineckej...

MOJÍK, Ivan (2. 11. 1928 Turzovka – 18. 4. 2007 Bratislava)

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1939 – 1948) Pôsobenie: Pracovník literárnej redakcie Československého rozhlasu v Bratislave (1948 – 1959), redaktor časopisu Mladá tvorba, redaktor denníka Práca (od r. 1961), vedúci jej kultúrnej rubriky a zástupca šéfredaktora (1967 – 1970),...

NOVÁK, Pavol (22.3.1829 Skalica – 8.6.1909 Skalica)

Štúdium: Gymnázium v Skalici a v Györi, rímskokatolícka teológia vo Viedni a v Pešti Pôsobenie: Učiteľ na trnavskom gymnáziu, notár arcibiskupského vikariátu (od r. 1856), tajomník generálneho vikára v Trnave (od roku 1864), bratislavský kanonik (1883), pápežský protonotár a prelát (od...

GAZÁREK, František, prof. (25. 11. 1912 Skalica – 14. 1. 1993 Olomouc)

Štúdium: Gymnázium v Strážnici, lekárska fakulta v Bratislave Pôsobenie: Lekár na pôrodnícko-gynekologickom oddelení nemocnice v Olomouci (1939 – 1945), primár pôrodnícko-gynekologických oddelení vo Veľkých Losinách a v Šumperku (1945 – 1961), prednosta Pôrodnícko-gynekologickej kliniky v Olomouci (od roku 1961), rektor...

RAKOLUPSKÝ, Ján (Joannes Rakolupsky de Rakolup et utraque Chocholna, magister artium et philosophiae, iuris,...

Štúdium: Univerzita v Grazi, v Trnave, pravdepodobne aj vo Viedni a v Prahe. Pôsobenie: Notár v Skalici (1637 – 1680) Právnik, odborný spisovateľ, venoval sa aj historiografii a prírodným vedám. V Skalici viedol mestskú kroniku, spracoval mýtny poriadok, staral sa o bezpečnosť...

SLOBODA, Daniel (20. 12. 1809 Skalica – 10. 11. 1888 Rusava)

Štúdium: Gymnázium v Modre (1824 – 1828), evanjelická teológia v Bratislave (1829 – 1832) Pôsobenie: Tajomník Spoločnosti česko-slovanskej (1831 – 1832), kaplán na Myjave (1833 – 1836), farár v Rusave (od r. 1837) Botanik, etnograf, prekladateľ. Zbieral ľudové piesne,...

PRÍHODA, Pavel (10. 10. 1840 Skalica – 15. 7. 1908 Borský Mikuláš)

Štúdium: Gymnázium v Skalici, Uherskom Hradišti a Trnave, rímskokatolícka teológia v Ostrihome Pôsobenie: Kaplán v Gbeloch (1865 – 1877), administrátor farnosti v Skalici (1877 – 1879) a v Petrovej Vsi, farár v Štefanove (1879), dekan v Borskom Svätom Mikuláši (1888 – 1908) Ľudovýchovný pracovník, spisovateľ,...

ČEPKA, Leo Martin (13. 11. 1803 Chropov – 13. 4. 1873 Tata)

Štúdium: Gymnázium v Skalici, Vacove a Gyöngyösi, formácia v reholi menších bratov kapucínov, filozofia v Tate a Moore, teológia v Budíne Pôsobenie: Profesor filozofie a teológie na rehoľných učilištiach uhorsko-chorvátsko-rakúskej provincie kapucínov, predstavený - gvardián v Bratislave, Viedni, Pezinku a Tate Pedagóg, kňaz. Bol zakladajúcim...

PODHRADSKÝ, Jozef (19. 4. 1823 Skalica – 13. 11. 1915 Svetozarevo)

Štúdium: Nižšie gymnázium v Komárne (1836 – 1839), evanjelické lýceum a teológia v Bratislave (1839 – 1848), profesúra z filozofie, klasických jazykov, nemeckej a maďarskej literatúry na univerzite v Pešti (1848) Pôsobenie: Pomocný kňaz a učiteľ pri Jánovi Kollárovi (1848), farár slovenského...

BRÁNECKÝ, Jozef (9. 3. 1878 Skalica – 17. 10. 1941 Skalica)

Pôsobenie: Poslanec Národného zhromaždenia (1918 – 1929) Propagátor moderných foriem hospodárenia, politik, predstaviteľ agrarizmu. Zakladal poľnohospodárske družstvá, v rokoch 1905 – 1913 organizoval roľnícke zjazdy v Skalici. Bol vedúcim činiteľom Národnej republikánskej strany roľníckej a po jej zlúčení...