sobota, 25 septembra, 2021

DAMBORÁK, Florián (7. 3. 1915 Gbely – 17. 1. 1978 Skalica)

Štúdium: Gymnázium v Skalici a v Trnave, Filozofická fakulta Univerzity Komenského Regionálny historik, učiteľ, riaditeľ Záhorského múzea. Zaoberal sa dejinami Skalice, Holíča a okolitých obcí, spolupracoval pri zostavení publikácie 300 rokov skalického gymnázia, zaslúžil sa o vydávanie Zborníka Záhorského múzea....

PINKALSKÝ, Andel (Engelbert) (12. 2. 1894 Viedeň – 25. 4. 1954 Skalica)

Štúdium: Gymnázium v Skalici Pôsobenie: Notársky pomocník v Radošovciach a v Sotinej, podnotár vo Veľkých Levároch, vedúci notár v Pobedime pri Piešťanoch (1919 – 1921), Čiližkej Radvani (1921 – 1926), Vrádišti (1926 – 1936), Moravskom Lieskovom (1936 –...

LICHARD, Milan (25. 2. 1853 Skalica – 21. 4. 1935 Užhorod)

Štúdium: Základná škola vo Viedni a v Skalici (1861), nižšie gymnázium v Skalici, vyššie triedy v Revúcej (1867 – 1869), lýceum v Šoprone, hudobná akadémia Pôsobenie: Železničný úradník v Budapešti (1871 – 1897), správca KÚS v Martine (1897 – 1906), redaktor...

ROY, Vladimír (17. 4. 1885 Adamovské Kochanovce – 6. 2. 1936 Nový Smokovec)

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1895 – 1899), evanjelické lýceum v Bratislave (1899 – 1905), teológia a filozofia na Evanjelickej teologickej akadémii v Bratislave (1905 – 1909) a na univerzite v Edinburghu Pôsobenie: Kaplán v Liptovskom Mikuláši, Starej Turej a Budapešti (1909 – 1910),...

HÉSEK, Matej (23. 2. 1889 Kúty – 26. 1. 1973 Kúty)

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1900 – 1904), Bratislave a Ostrihome, rímskokatolícka teológia v Ostrihome a v Innsbrucku, civilné právo Pôsobenie: Kaplán v Banskej Štiavnici (1917), Holíči (1918), profesor slovenčiny a náboženstva v Skalici (1918 – 1946), duchovný správca Kláštora milosrdných bratov v Bratislave...

ŠKARNICEL, Josef Antonín (1729 Pravonín – 27. 7. 1813 Olomouc), ŠKARNICEL, František Xaver (24....

Pôsobenie: Kníhtlačiari, vydavatelia, majitelia skalickej tlačiarne (1769 – 1898) Josef Antonín Škarnicel po presťahovaní sa do Skalice odkúpil v roku 1769 od Václava Šulca malú tlačiareň zriadenú vo Vayovskom dome na námestí a následne presťahoval...

HOLUBYOVÁ, Mária (24. 6. 1851 Bukovec – 21. 12. 1919 Skalica)

Štúdium: Škola v Bratislave (do r. 1866) Spisovateľka, podporovateľka slovenskej tlače v pomatičnom období, autorka zbierky reflexívnej lyriky s národnou a náboženskou tematikou a zbierky náboženských úvah. V roku 1894 vydala zbierku náboženských úvah Svätodušky a v roku 1910 zbierku básní Lístie...

ŽIŠKA, Pavel Dr. (1. 6. 1879 Skalica – 17. 9. 1947 Skalica)

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1890 – 1894), Ostrihome (1894 – 1896) a Trnave (1896 – 1898), teológia v Pázmáneu vo Viedni (1898 – 1903) Pôsobenie: Kaplán v Mojmírovciach (1903 – 1906), Topoľčanoch, Strede nad Váhom, Szentendre (1906 – 1914)...

PALKOVIČ, Pavol, prof. (14. 6. 1930 Kúty – 7. 4. 2009 Bratislava)

Štúdium: Gymnázium v Skalici a v Malackách (1941 – 1949), slovenčina a angličtina na Univerzite Komenského v Bratislave (1949 – 1953) Pôsobenie: Asistent na Vysokej škole pedagogickej (1953 – 1956), asistent na Vyššej škole pedagogickej v Bratislave (1956 – 1960), odborný...

JURKOVIČ, Dušan, Ing. (23. 8. 1868 Turá Lúka – 20. 12. 1947 Bratislava)

Štúdium: Nižšie gymnázium v Šoproni, Štátna priemyselná škola vo Viedni (1884 – 1889) Pôsobenie: Prax u martinského architekta Bl. Bullu a u staviteľa Michala Urbánka vo Vsetíne, samostatný architekt v Brne (1899), vládny komisár pre zachovanie umeleckých pamiatok (1919 –...

KOCIÁN, Ján Serafín (6. 6. 1785 Skalica – 3. 5. 1825 Pruské)

Štúdium: Rétorika v Skalici, formácia vo františkánskej reholi, filozofia v Kremnici (1803 – 1805), teológia v Hlohovci a v Skalici (1805 – 1809) Pôsobenie: Kaplán v Novom Meste nad Váhom (1809 – 1814) a v Hlohovci (1814 – 1821), gvardián v Pruskom Kazateľ. Niekoľko jeho...

MLYNAROVIČ, Miloš Kliment (11. 10. 1887 Studienka – 15. 5. 1971 USA)

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1897 – 1901) a v Trnave, rímskokatolícka teológia v Bratislave (1905 – 1910) Pôsobenie: Katechéta (1910 – 1911), učiteľ homiletiky a biblických vied vo františkánskom seminári v Bratislave, výpomocný kňaz Farnosti sv. Jána vo Whitingu v USA, farár...