pondelok, 30 januára, 2023

NEŠPOR, Mirko (28. 9. 1924 Skalica – 17. 12. 1944 Bratislava)

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1936 – 1943), inžinierske staviteľstvo na SVŠT v Bratislave (1943 – 1944) Člen protifašistického odboja. Do protifašistického hnutia sa zapojil v roku 1944, po začatí Slovenského národného povstania sa zúčastnil bojov...

VARGA, Marián (29. 1. 1947 Skalica – 9. 8. 2017 Čierna Voda)

Štúdium: Konzervatórium v Bratislave – hra na klavír u Romana Bergera a kompozícia u Andreja Očenáša (1964 – 1967), počas štúdia na Ľudovej škole umenia bral súkromné hodiny kompozície u Jána Cikkera. Pôsobenie: Člen skupiny...

ALAGOVIČ, Ladislav (1767 Malženice – 31.12.1846 Skalica)

Štúdium: Rímskokatolícka teológia v Trnave. Pôsobenie: Kaplán v Nitre a v Trenčíne, farár v Bošácej, správca farnosti v Plaveckom Petri, farár a dekan v Skalici (od r. 1821) Člen Slovenského učeného tovarišstva, kňaz. V roku 1846 vydal Modlitebnú knižku, ktorá bola v okolí Skalice, ale...

ŠIMONOVIČ, Michal (30. 4. 1874 Skalica – 28. 2. 1919 Myjava)

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1884 – 1892), učiteľský ústav v Prešove Pôsobenie: Učiteľ na Myjave (1893 – 1899, od r. 1900) a v Blatnici pri Martine (1899) Osvetový pracovník, učiteľ. Podporovateľ slovenskej literatúry a tlače, organizátor ochotníckeho divadla, zakladateľ...

VESNIN, Eugen (vlastným menom Ignác Zelenka) (22. 1. 1913 Mokrý Háj – 12. 6....

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1925 – 1929) a v Trnave, Collegium Russicum v Ríme, Pápežská gregoriánska univerzita, Kráľovská univerzita, Pápežský orientálny ústav (1933 – 1943) Pôsobenie: Lektor slovenského jazyka na rímskej univerzite (od r. 1941), knihovník u kardinála E. Tisseranta,...

ASCANIUS, Michal (pseudonym Haško, Hasconius, Pannonus) (začiatok 17. storočia Žilina – 22. 12. 1700...

Štúdium: Univerzita v Prahe, medicína na univerzite v Jene (od r. 1630), Bazileji (1636/37) a Tübingene, filozofia na univerzite v Prahe (do r. 1620) Pôsobenie: Rektor školy v Žiline (1622 – 1629), dvorný lekár sedmohradského kniežaťa Juraja Rákociho I.,...

ŽIŠKA, Pavel Dr. (1. 6. 1879 Skalica – 17. 9. 1947 Skalica)

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1890 – 1894), Ostrihome (1894 – 1896) a Trnave (1896 – 1898), teológia v Pázmáneu vo Viedni (1898 – 1903) Pôsobenie: Kaplán v Mojmírovciach (1903 – 1906), Topoľčanoch, Strede nad Váhom, Szentendre (1906 – 1914)...

BLAHO, Ján (4. 3. 1815 Skalica – 14. 12. 1893 Bratislava)

Štúdium: Rímskokatolícka teológia v Trnave (do r. 1839) Pôsobenie: Kaplán v Modre a v Sucháni (1843 – 1881), farár v Bohdanovciach nad Trnavou Národnokultúrny pracovník. Patril k spoluzakladateľom Matice slovenskej aj Spolku sv. Vojtecha, bol jeho hlavným konateľom (1870), hlavným tajomníkom (1871...

HALLON, Pavol, MVDr. (4. 9. 1925 Sobotište – 10. 10. 2004 Malacky)

Štúdium: Gymnázium v Skalici, Prírodovedecká fakulta Slovenskej univerzity (1944), Vysoká škola veterinárna v Brne (1945 – 1951) Publicista, veterinár, kronikár mesta Malacky. Autor viacerých monografií o rôznych miestach regiónu Záhorie (Z dejín obce Kuchyňa, Gajary, Nová kniha o Lábe,...

HORECKÝ, Ján Valent (8. 7. 1781 Skalica – 9. 5. 1849 Kremnica)

Štúdium: Formácia vo františkánskej reholi, filozofia v Kremnici (1803 – 1805), teológia v Hlohovci a v Skalici (1805 – 1808) Pôsobenie: Konventy Salvatoriánskej provincie (Nižná Šebastová, Stropkov, Beckov, Pruské), exhortátor na rehoľnom gymnáziu v Kremnici (1825 – 1840), profesor na...

SRHOLEC, Anton (12. 6. 1929 Skalica – 7. 1. 2016 Bratislava)

Štúdium: Gymnázium v Skalici, Trnave a Šaštíne, rímsko-katolícka teológia, formácia v saleziánskej reholi (1946 – 1950), vysvätený za kňaza v Turíne v roku 1970 Pôsobenie: Kostolník s povolením vypomáhať v kňazských prácach v kostole Nanebovzatia...

JAKUBOVIČ, Pavol (pseudonym Pavel J-vič) (18. 3. 1791 Skalica – 20. 10. 1838 Budapešť...

Štúdium: Evanjelické lýceum v Bratislave (1804 – 1809) Pôsobenie: Učiteľ v Tabe, na Myjave a vo Farnej (1817 – 1822), kaplán a rektor v Sarvaši (od r. 1825), farár v maďarskej evanjelickej cirkvi v Cegléde a v Cinkote Učiteľ, prekladateľ. Popri Jánovi Hollom bol...