pondelok, 11 decembra, 2023

PELCMAN (Pelczmann), Ján (11. 5. 1828 Skalica – 2. 7. 1875 Smolenice)

Štúdium: Gymnázium v Skalici, rímskokatolícka teológia v Trnave Pôsobenie: Kaplán v Pobedime (od r. 1851), učiteľ matematiky na arcibiskupskom gymnáziu v Trnave (od r. 1853), farár v Smoleniciach (od r. 1860) Kňaz, bernolákovec. V rokoch 1849 – 1850 prispieval do Katolíckych novín....

BUNČÁK, Ľudovít (4. 11. 1880 Pezinok – 18. 4. 1820 Skalica)

Štúdium: Učiteľský ústav v Modre (1896 – 1899) a v Šoproni (1899 – 1900) Pôsobenie: Učiteľ v Dolnom Sŕní (1900 – 1909) a v Skalici na Evanjelickej škole (1909 – 1918), správca ľudovej školy a školský inšpektor v Skalici (1919 – 1920) Pedagóg,...

NOVÁK, Jozef (19. 1. 1879 Skalica – 4. 8. 1917 Čajkov)

Štúdium: Rímskokatolícka teológia (1904) Pôsobenie: Kaplán v Ersékvadkerte, Skalici, Podolí a Trstíne, farár v Šamoríne a v Čajkove Národný a kultúrny pracovník, hudobník, folklorista. Venoval sa osvetovej práci medzi ľudom a spolupracoval s Pavlom Blahom a Ľudovítom Okánikom. Organizoval koncerty, spevokol a divadelné predstavenia,...

MONDOK, Jozef (16. 3. 1742 Dolný Lopašov – 27. 7. 1823 Skalica)

Štúdium: Teológia v Pázmáneu vo Viedni Pôsobenie: Prebendát v Ostrihome (1767 – 1768), farár v Malých Opatovciach (1768 – 1780), Piešťanoch (1780 – 1794) Rímskokatolícky kňaz. V roku 1794 sa usadil v Skalici. Mestu niekoľkokrát požičal väčšiu sumu peňazí a dal postaviť...

VESELÝ, František Krištof (12. 4. 1903 Skalica – 13. 3. 1977 Bratislava)

Štúdium: Gymnázium v Skalici a Budapešti (1918 – 1921), herectvo v Budapešti (1921 – 1923) Pôsobenie: Herec v Segedíne (1923 – 1924), Debrecíne (1925 – 1926), v zájazdovom divadle (1925 – 1926), v Győri, Cegléde, v Kráľovskom divadle v Budapešti, operetný herec...

DANIELIK, Jozef (21. 3. 1881 Skalica – 9. 12. 1938 Banská Bystrica)

Štúdium: Formácia v Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul (od r. 1898) Pôsobenie: Predstavený domu v maďarskej Piliscsabe (1912), člen provinciálnej rady maďarskej viceprovincie (1919), predstavený Misijnej spoločnosti v Československu a riaditeľ Dcér kresťanskej lásky (od r. 1921), špirituál...

ČULEN, Konštantín (26. 2. 1904 Brodské – 7. 4. 1964 New York, USA)

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1916 – 1918) a v Bratislave Pôsobenie: Úradník poisťovne v Bratislave, pracovník Matice slovenskej, redaktor denníka Slovák (1926 – 1927), pracovník Ústrednej katolíckej kancelárie (1927), úradník a tlačový referent Československých štátnych dráh (1928 – 1937), zodpovedný...

GAJDOŠ, Vševlad Jozef (15. 5. 1907 Maňa – 11. 5. 1978 Maňa)

Štúdium: Gymnázium v Skalici a v Trnave (1921 – 1929), rímskokatolícka teológia a knihovníctvo na Karlovej univerzite v Prahe (1929 – 1933), história a filozofia na Univerzite Komenského v Bratislave (1933 – 1938), študijné pobyty na univerzitách v Mníchove a v Budapešti Pôsobenie:...

HOLLÝ, Jozef (29. 1. 1879 Skalica – 3. 11. 1912 Moravské Lieskové)

Štúdium: Gymnázium v Skalici, evanjelické lýceum v Bratislave, evanjelická teologická akadémia v Bratislave Pôsobenie: Kaplán v Báčskom Petrovci (1901 – 1902) a v Turej Lúke (1902 – 1903), farár v Moravskom Lieskovom (1903 – 1912) Dramatik, evanjelický kňaz. Napísal známe...

ŠÁTEK, Jozef, ThDr. (10. 2. 1910 Skalica – 25. 2. 1978 Bratislava)

Štúdium: Hudobná škola v Skalici (1922 – 1927), gymnázium v Skalici, teológia v Štrasburgu (1928 – 1933), hudba a spev u F. X. Matthiasa v Štrasburgu (1930 – 1932) Pôsobenie: Kaplán v Topoľčanoch, Rapovciach, Mníšku nad Hnilcom a Bratislave, lektor cirkevnej hudby...

JUHÁSZ, Gyula (4. 4. 1883 Segedín – 6. 4. 1937 Segedín)

Štúdium: Piaristické gymnázium v Segedíne (1893 – 1902), latinčina na univerzite v Budapešti (1902 – 1906) Pôsobenie: Učiteľ na piaristickom gymnáziu v dnešnom Rumunsku (1906 – 1908), na piaristickom gymnáziu v Leviciach, na premonštrátskom gymnáziu vo Veľkom Varadíne (1908...

BOBOK, Karol Ľudovít (6. 8. 1799 Lubina – 26. 3. 1844 Skalica)

Štúdium: Evanjelické lýceum v Bratislave (od r. 1810), ďalšie štúdium v Rábe, Modre (1816) a Bratislave Pôsobenie: Kaplán a katechéta v Brne (1821 – 1828), farár v Trnave (1828 – 1836) a v Skalici (od r. 1836) Evanjelický kňaz, náboženský spisovateľ, vzdelanec. Napísal mnoho kázní...