pondelok, 30 januára, 2023

ŠKULTÉTY, Adam (20. 12. 1748 Kšinná – 14. 7. 1803 Skalica)

Štúdium: Stredné školy v Trenčíne a v Modre, teológia na evanjelickom lýceu v Bratislave Pôsobenie: Učiteľ a kantor v Trenčíne (1770 – 1783) a v Horných Ozorovciach (1783 – 1784), rektor latinskej školy v Skalici (1784 – 1803) Hudobný skladateľ, pedagóg. Jeho...

MEZEY, Ferenc (20. 1. 1838 Skalica – 7. 1. 1899 Skalica)

Štúdium: Filozofia v Trnave, teológia vo Viedni (do r. 1861) Pôsobenie: Kaplán v Hlohovci (1861 – 1866), farár v Piešťanoch (1866 – 1877) a v Skalici (1877 – 1899) Katolícky kňaz. Bol ablegátom uhorského snemu za Liberálnu stranu, členom Hornouhorského maďarského...

MALÁR, Augustín, gen. (18. 7. 1894 Reitern, Rakúsko – 1945 Sachsenhausen, Nemecko)

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1904 – 1908), v Šoproni, Vysoká škola vojnová v Prahe (1927 – 1930) Pôsobenie: Dôstojník generálneho štábu, náčelník organizačného a materiálneho oddelenia 9. divízie a Zemského vojenského veliteľstva v Bratislave, pracovník Vojenského zemepisného ústavu v Prahe (1935 –...

RIEGLER–SKALICKÝ, Ernest (12. 1. 1890 Skalica – 20. 3. 1968 Bratislava)

Štúdium: Gymnázium v Skalici a v Trenčíne (1904 – 1908), matematika a fyzika na Kolégiu J. Eötvösa v Budapešti (1908 – 1913), nemčina, maďarčina, filológia, pedagogika a filozofia na univerzite v Budapešti, organ a kompozícia na Lisztovej hudobnej akadémii v Budapešti (1920...

ČEPKA, Leo Martin (13. 11. 1803 Chropov – 13. 4. 1873 Tata)

Štúdium: Gymnázium v Skalici, Vacove a Gyöngyösi, formácia v reholi menších bratov kapucínov, filozofia v Tate a Moore, teológia v Budíne Pôsobenie: Profesor filozofie a teológie na rehoľných učilištiach uhorsko-chorvátsko-rakúskej provincie kapucínov, predstavený - gvardián v Bratislave, Viedni, Pezinku a Tate Pedagóg, kňaz. Bol zakladajúcim...

DANIELIK, Jozef (21. 3. 1881 Skalica – 9. 12. 1938 Banská Bystrica)

Štúdium: Formácia v Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul (od r. 1898) Pôsobenie: Predstavený domu v maďarskej Piliscsabe (1912), člen provinciálnej rady maďarskej viceprovincie (1919), predstavený Misijnej spoločnosti v Československu a riaditeľ Dcér kresťanskej lásky (od r. 1921), špirituál...

FRIEDL, Regalát (25. 7. 1804 Skalica – 16. 9. 1868 Skalica)

Štúdium: Formácia vo františkánskej reholi, teológia v Hlohovci a v Skalici (1828 – 1832) Pôsobenie: Katechéta v Skalici (do r. 1834), profesor humanitných tried gymnázia v Kremnici (1834 – 1836, 1840 – 1843, 1851 – 1853), Žiline (1836 – 1840),...

MALIARIK, Ján (8. 11. 1869 Myjava – 14. 7. 1946 Brno)

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1879 – 1883), lýceum v Bratislave, teológia v Bratislave a v Prešove Pôsobenie: Evanjelický farár v Nemcovciach, vo Veľkých Levároch (1901 – 1915), od roku 1916 na nútenom dôchodku vo Veľkých Levároch Publicista, spisovateľ, orientalista. V knihách a štúdiách publikoval...

KOŠTIAL, Rudolf (3. 4. 1913 Stará Turá – 1991 Zvolen)

Štúdium: Gymnázium v Novom Meste nad Váhom, evanjelická teológia v Bratislave (do r. 1937), študijný pobyt v Štrasburgu (1935 – 1936) Pôsobenie: Kňaz v Detroite (USA), farár vo Veľkej pri Poprade, Hrušove, Prahe (1947 – 1956) a Skalici, senior...

ŠČASNÝ, Jozef (10. 4. 1813 Borský Peter – 1. 12. 1889 Bratislava)

Štúdium: Gymnázium v Skalici, Bratislave, Ostrihome a Nitre, rímskokatolícka teológia v Pešti Pôsobenie: Kaplán v Driemote, Uhrovci a Nitre, farár v Dražovciach a v Močenku (1850 – 1868) Mecén, publicista. Bol súčasťou mladoslovenského hnutia a členom spoločnosti Vzájomnosť, spolku Tatrín, členom výboru Matice slovenskej, podporovateľom...

PÖSTÉNYI, Ján (27. 7. 1891 Kuklov – 26. 10. 1980 Trnava)

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1901 – 1905), Trnave a Kecskeméte, rímskokatolícka teológia v Nitre Pôsobenie: Kaplán v Dubnici nad Váhom (1915), Kysuckom Novom Meste (1915 – 1919) a Žiline (1919), správca Spolku sv. Vojtecha v Trnave (1920 – 1957), poradca v archíve...

BUNČÁK, Ľudovít (4. 11. 1880 Pezinok – 18. 4. 1820 Skalica)

Štúdium: Učiteľský ústav v Modre (1896 – 1899) a v Šoproni (1899 – 1900) Pôsobenie: Učiteľ v Dolnom Sŕní (1900 – 1909) a v Skalici na Evanjelickej škole (1909 – 1918), správca ľudovej školy a školský inšpektor v Skalici (1919 – 1920) Pedagóg,...