pondelok, 21 júna, 2021

HÉSEK, Matej (23. 2. 1889 Kúty – 26. 1. 1973 Kúty)

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1900 – 1904), Bratislave a Ostrihome, rímskokatolícka teológia v Ostrihome a v Innsbrucku, civilné právo Pôsobenie: Kaplán v Banskej Štiavnici (1917), Holíči (1918), profesor slovenčiny a náboženstva v Skalici (1918 – 1946), duchovný správca Kláštora milosrdných bratov v Bratislave...

HLAVÁČEK, Michal (17. 7. 1803 Skalica – 18. 12. 1885)

Štúdium: Evanjelické lýceum v Bratislave (1818 – 1827), právo na Kráľovskej akadémii v Bratislave (1827 – 1829), teológia v Halle (1829 – 1830), matematika a fyzika v Göttingene (1830) Pôsobenie: Kaplán superintendenta Pavla Bilnicu v Bratislave (1830 – 1832), predseda Spoločnosti...

HOLLÝ, Ján (24. 3. 1785 Borský Mikuláš – 14. 4. 1849 Dobrá Voda)

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1797 – 1799) a v Bratislave (1799 – 1802), filozofia (1802 – 1804) a rímskokatolícka teológia (1804 – 1808) v seminári v Trnave Pôsobenie: Kaplán v Pobedime (1808 – 1811) a v Hlohovci (1812 – 1814), farár v Maduniciach (1814...

HOLLÝ, Jozef (29. 1. 1879 Skalica – 3. 11. 1912 Moravské Lieskové)

Štúdium: Gymnázium v Skalici, evanjelické lýceum v Bratislave, evanjelická teologická akadémia v Bratislave Pôsobenie: Kaplán v Báčskom Petrovci (1901 – 1902) a v Turej Lúke (1902 – 1903), farár v Moravskom Lieskovom (1903 – 1912) Dramatik, evanjelický kňaz. Napísal známe...

HOLUBY, Jozef Ľudovít, Dr. (25. 3. 1836 Lubina – 15. 6. 1923 Pezinok)

Štúdium: Gymnázium v Modre (1847 – 1850), evanjelické lýceum v Bratislave (1850 – 1856), teologická fakulta vo Viedni (1860) Pôsobenie: Kaplán u Ľudovíta Licharda v Skalici (1860 – 1861), farár v Zemianskom Podhradí (1861 – 1909) Venoval sa archeológii, botanike, etnografii,...

HOLUBYOVÁ, Mária (24. 6. 1851 Bukovec – 21. 12. 1919 Skalica)

Štúdium: Škola v Bratislave (do r. 1866) Spisovateľka, podporovateľka slovenskej tlače v pomatičnom období, autorka zbierky reflexívnej lyriky s národnou a náboženskou tematikou a zbierky náboženských úvah. V roku 1894 vydala zbierku náboženských úvah Svätodušky a v roku 1910 zbierku básní Lístie...

HORECKÝ, Ján Valent (8. 7. 1781 Skalica – 9. 5. 1849 Kremnica)

Štúdium: Formácia vo františkánskej reholi, filozofia v Kremnici (1803 – 1805), teológia v Hlohovci a v Skalici (1805 – 1808) Pôsobenie: Konventy Salvatoriánskej provincie (Nižná Šebastová, Stropkov, Beckov, Pruské), exhortátor na rehoľnom gymnáziu v Kremnici (1825 – 1840), profesor na...

HORŇÁK, Miroslav (18. 3. 1931 Skalica – 4. 6. 1994 Bratislava)

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1941 – 1949) Filmový a televízny režisér. Natočil dokumentárne filmy Dr. Janko Blaho (1963), Ján Mudroch (1965), Dáma v čiernom (1969) a ďalšie, hrané filmy Údolie večných karaván (1968), Noc s mačkou (1970), Hľadači svetla (1971),...

HORVÁTH, Pavel Frankovič (1623 Skalica – 17. 8. 1683 Viedeň)

Štúdium: Vstup do rehole piaristov v Lipnici, rímskokatolícka teológia Pôsobenie: Rektor piaristického ústavu v Rzeszowe a v Prievidzi, kláštor v Bojniciach, učiteľ v Prievidzi Literatúra: BOKESOVÁ, M., BUCHTA, J. et al. 1992. Skalica. Skalica : Mestský úrad Skalica, 1992. s. 142.

HUDEC, Konštantín (11. 3. 1901 Gbely – 23. 3. 1952 Bratislava)

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1914 – 1923), teológia v Olomouci a v Trnave, hudobná veda na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1931 – 1935), v Regensburgu a Mníchove (1936 – 1938) Pôsobenie: Učiteľ na Hudobnej škole a na Hudobnej a dramatickej akadémii (1928...

GAJDOŠ, Vševlad Jozef (15. 5. 1907 Maňa – 11. 5. 1978 Maňa)

Štúdium: Gymnázium v Skalici a v Trnave (1921 – 1929), rímskokatolícka teológia a knihovníctvo na Karlovej univerzite v Prahe (1929 – 1933), história a filozofia na Univerzite Komenského v Bratislave (1933 – 1938), študijné pobyty na univerzitách v Mníchove a v Budapešti Pôsobenie:...

GAZÁREK, František, prof. (25. 11. 1912 Skalica – 14. 1. 1993 Olomouc)

Štúdium: Gymnázium v Strážnici, lekárska fakulta v Bratislave Pôsobenie: Lekár na pôrodnícko-gynekologickom oddelení nemocnice v Olomouci (1939 – 1945), primár pôrodnícko-gynekologických oddelení vo Veľkých Losinách a v Šumperku (1945 – 1961), prednosta Pôrodnícko-gynekologickej kliniky v Olomouci (od roku 1961), rektor...