pondelok, 20 mája, 2024

OKÁNIK (Okányik), Ľudovít, ThDr. (15. 8. 1869 Skalica – 21. 3. 1944 Bratislava)

Štúdium: Ľudová škola v Skalici, gymnázium v Skalici a v Ostrihome, univerzita v Budapešti, doktor kanonického práva (1895) Pôsobenie: Kňaz, prebendár arcibiskupa, kapitulný kaplán, učiteľ nemčiny na učiteľskom ústave v Ostrihome, farár a dekan v Skalici...

OBETKO, Ján (25. 11. 1885 Uhrovec – 10. 12. 1972 Bratislava)

Štúdium: Meštianska škola (1897 – 1902) a rezbárska škola a kreslenie v Uhrovci (1897 – 1900), učiteľský ústav v Šoproni (1902 – 1906) Pôsobenie: Učiteľ a kantor v Turanoch (1906 – 1907), Liptovskej Kokave (1907 – 1908), Vavrišove (1908 – 1913),...

OSTRATICKÝ, Hieronym (1739 Skalica – 24. 5. 1809 Kremnica)

Štúdium: Gymnázium v Skalici, filozofia a rímskokatolícka teológia v Trnave Pôsobenie: Kaplán v Moravanoch nad Váhom, Veľkých Levároch (1840 – 1841), Preseľanoch (1842 – 1846), administrátor v Skalici (1847 – 1848), farár v Preseľanoch (1848 – 1880), dekan radošinského dištriktu Ľudovýchovný pracovník,...