pondelok, 27 mája, 2024

KOŠTIAL, Rudolf (3. 4. 1913 Stará Turá – 1991 Zvolen)

Štúdium: Gymnázium v Novom Meste nad Váhom, evanjelická teológia v Bratislave (do r. 1937), študijný pobyt v Štrasburgu (1935 – 1936) Pôsobenie: Kňaz v Detroite (USA), farár vo Veľkej pri Poprade, Hrušove, Prahe (1947 – 1956) a Skalici, senior...

KLINDA, Ferdinand (27. 7. 1904 Kúty – 10. 10. 1962 Újezd u Brna)

Štúdium: Ľudová škola v Kútoch (1910 – 1915), gymnázium v Skalici (1915 – 1919) a v Košiciach (1919 – 1923), Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (1923 – 1928) Pôsobenie: Pracovník, tajomník a predseda Obchodnej a priemyselnej komory v Košiciach (1928 –...

KORESZKA, Július (24. 2. 1895 Dojč – 1. 12. 1958 Skalica)

Štúdium: Gymnázium v Bratislave (1905 – 1909) a v Skalici (1909 – 1914), Vysoká škola výtvarných umení v Budapešti (1914 – 1915), AVU v Prahe (1919 – 1924), v rokoch 1925 a 1928 študijné pobyty v Paríži Maliar. Špecializoval sa na krajinomaľbu,...

KARVAŠ, Imrich, JUDr. (25. 2. 1903 Levice – Kalinčiakovo – 22. 2. 1981 Bratislava)

Štúdium: Ľudové školy v Pukanci a v Holíči (1909 – 1913), gymnázium v Skalici (1913 – 1921), právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1921 – 1925) a na univerzitách v Paríži a v Štrasburgu (1926 – 1927) Pôsobenie: Pedagóg na Právnickej...

KÚTZKY (Kútsky, Kútszky), Michal (21. 11. 1828 Skalica – 18. 3. 1899 Brezová...

Štúdium: Gymnázium v Komárne, evanjelické lýceum a súkromné štúdium hudby v Bratislave, teológia vo Viedni Pôsobenie: Učiteľ hudby a organista v Skalici, profesor matematiky a hudby v Banskej Štiavnici, Békescabe, učiteľ hudby a organista v Brezovej pod Bradlom (1863 – 1898). Hudobný pedagóg,...

KORESKA, Ján (26. 4. 1769 Skalica – 28. 10. 1844 Skalica)

Štúdium: Rímskokatolícka teológia v Generálnom kňazskom seminári v Bratislave (1791 – 1795) Pôsobenie: Kaplán v Senici (1795 – 1803), farár v Prietrži (1803 – 1805) a v Dolnom Dubovom (1805 – 1834) Prekladateľ z nemeckého jazyka, bernolákovec, člen Slovenského učeného tovarišstva, poľnohospodársky...

KOTLIAREVSKÁ–BEDNÁROVÁ, Elena (29. 11. 1920 Skalica – 8. 4. 2004)

Štúdium: Gymnázium v Skalici, súkromné štúdium spevu u prof. A. Korínskej a prof. J. Strelca Pôsobenie: Sólistka, mezzosopranistka operety Novej scény v Bratislave (1954 – 1967). Hrala v klasických i súčasných operetách (napr. Žobravý študent, Hrnčiarsky bál, Bláznivá nedeľa, Pánska volenka...

KRYSTYNOVÁ, Eva (18. 12. 1922 Skalica – 13. 10. 1987 Krásne Pole, ČR)

Štúdium: Vysoká škola umeleckopriemyselná v Prahe u Karla Smolinského (1942 – 1948) Pôsobenie: Výtvarná návrhárka pre Detský dom v Prahe (1950 – 1960), výtvarníčka domu kultúry v Ostrave (1960 – 1968), v slobodnom povolaní (od r. 1968) Keramikárka. Venovala sa aj...

KOHUT, Ignác (2. 2. 1818 Častolovice – 8. 2. 1898 Skalica)

Štúdium: Konzervatórium v Prahe Pôsobenie: Organista v Skalici (od r. 1856) Hudobník, skladateľ, regenschori skalického farského kostola. So skalickým farárom Jozefom Haydinom založil hudobný spolok Musikverein so symfonickým orchestrom, učil na skalickom gymnáziu hudobnú výchovu a zborový spev a v roku...

KAŇA, Jaroslav (29. 3. 1925 Skalica – 18. 4. 2004 Praha)

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1936 – 1944), právo Pôsobenie: Prekladateľ. Prekladal najmä dánsku literatúru, preložil rozprávky Hansa Christiana Andersena, trilógiu spisovateľa Martina Andersena Nexö Dita, dcéra človeka, historický román Karen Enevoldovej Barbari tiahnu Európou či známu...

KOCIÁN, Ján Serafín (6. 6. 1785 Skalica – 3. 5. 1825 Pruské)

Štúdium: Rétorika v Skalici, formácia vo františkánskej reholi, filozofia v Kremnici (1803 – 1805), teológia v Hlohovci a v Skalici (1805 – 1809) Pôsobenie: Kaplán v Novom Meste nad Váhom (1809 – 1814) a v Hlohovci (1814 – 1821), gvardián v Pruskom Kazateľ. Niekoľko jeho...

KNAP, Michal (pseudonym Michal Záhorský) (23. 9. 1894 Brodské – 30. 1. 1960 Trnava)

Štúdium: Gymnázium v Skalici (asi 1904 – 1912), kláštorné školy v Malackách, Hlohovci a Bratislave, slavistika a klasická filológia v Prahe Pôsobenie: učiteľ na gymnáziách v Košiciach, Levoči, Banskej Bystrici, Spišskej Novej Vsi, Trstenej, Zvolene, Dolnom Kubíne a Leviciach, pracovník školskej administratívy...