piatok, 24 mája, 2024

JAKUBOVIČ, Pavol (pseudonym Pavel J-vič) (18. 3. 1791 Skalica – 20. 10. 1838 Budapešť...

Štúdium: Evanjelické lýceum v Bratislave (1804 – 1809) Pôsobenie: Učiteľ v Tabe, na Myjave a vo Farnej (1817 – 1822), kaplán a rektor v Sarvaši (od r. 1825), farár v maďarskej evanjelickej cirkvi v Cegléde a v Cinkote Učiteľ, prekladateľ. Popri Jánovi Hollom bol...

JURKOVIČ, Dušan, Ing. (23. 8. 1868 Turá Lúka – 20. 12. 1947 Bratislava)

Štúdium: Nižšie gymnázium v Šoproni, Štátna priemyselná škola vo Viedni (1884 – 1889) Pôsobenie: Prax u martinského architekta Bl. Bullu a u staviteľa Michala Urbánka vo Vsetíne, samostatný architekt v Brne (1899), vládny komisár pre zachovanie umeleckých pamiatok (1919 –...

JANŠÁK, Štefan (14. 9. 1886 Osuské – 8. 4. 1972 Bratislava)

Štúdium: Gymnázium v Hodoníne (1900 – 1907), Vysoké učení technické v Brne (1907 – 1914) Pôsobenie: Praktikant u staviteľa Milana Harminca (1914), úradník Obchodnej banky v Skalici (1914 – 1916), asistent na VUT v Brne (1918), tajomník Dočasnej vlády pre...

JURIGA, Ján Krstiteľ (2. 7. 1806 Gbely – 10. 4. 1888 Ostrihom)

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1816 – 1820), Magyaróvári a Bratislave, filozofia a rímskokatolícka teológia v Trnave Pôsobenie: Kaplán v Borskom Svätom Jure a v Moravskom Svätom Jáne, farár v Lakšárskej Novej Vsi (1840 – 1860) a v Borskom Svätom Jure (1860 – 1869), ostrihomský kanonik,...

JUHÁSZ, Gyula (4. 4. 1883 Segedín – 6. 4. 1937 Segedín)

Štúdium: Piaristické gymnázium v Segedíne (1893 – 1902), latinčina na univerzite v Budapešti (1902 – 1906) Pôsobenie: Učiteľ na piaristickom gymnáziu v dnešnom Rumunsku (1906 – 1908), na piaristickom gymnáziu v Leviciach, na premonštrátskom gymnáziu vo Veľkom Varadíne (1908...

JURKOVIČOVÁ, Anna (17. 6. 1861 Turá Lúka – 21. 1. 1931 Skalica)

Štúdium: Ľudová škola v Turej Lúke Pôsobenie: Pokladníčka a tajomníčka Družstva pre speňaženie domáceho ľudového priemyslu v Skalici (1911 – 1931) Zberateľka ľudovoumeleckých výrobkov (výšivky, čipky, hračky, košíky, keramika, obrázky maľované na skle), svojimi vedomosťami a skúsenosťami najmä...

JURKOVIČ, Juraj (12. 4. 1827 Brezová pod Bradlom – 28. 3. 1903 Skalica)

Štúdium: Gymnázium v Modre a v Banskej Štiavnici Pôsobenie: Notársky pomocník u Samuela Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom, notár v Turej Lúke (1873 – 1890) Notár, organizátor družstevníctva. Spoluorganizoval povstanie v revolúcii 1848/1849, bol spoluzakladateľom a podporovateľom Matice slovenskej, slovenských gymnázií a iných slovenských inštitúcií....