nedeľa, 16 mája, 2021

HORECKÝ, Ján Valent (8. 7. 1781 Skalica – 9. 5. 1849 Kremnica)

Štúdium: Formácia vo františkánskej reholi, filozofia v Kremnici (1803 – 1805), teológia v Hlohovci a v Skalici (1805 – 1808) Pôsobenie: Konventy Salvatoriánskej provincie (Nižná Šebastová, Stropkov, Beckov, Pruské), exhortátor na rehoľnom gymnáziu v Kremnici (1825 – 1840), profesor na...