piatok, 19 apríla, 2024

HUDEC, Konštantín (11. 3. 1901 Gbely – 23. 3. 1952 Bratislava)

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1914 – 1923), teológia v Olomouci a v Trnave, hudobná veda na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1931 – 1935), v Regensburgu a Mníchove (1936 – 1938) Pôsobenie: Učiteľ na Hudobnej škole a na Hudobnej a dramatickej akadémii (1928...