pondelok, 4 júla, 2022

Záhorie 1/2017

PhDr. Viera Drahošová: Na úvod 26. ročníka PhDr. Mária Zacharová: Sklárne v Malých Karpatoch PhDr. Robert Bača: Karel Andel a Skalica MUDr. Dagmar Kanisová:...

XI. ročník 2002

Cintulová, O.: Stretnutie rodákov s tvorcom Slovenského betlehemu (správa). 6, s. Čerfeľ, P.: Oslavy v Prietrži (správa). 3, s. 27. -dra-: 10 rokov časopisu Záhorie. 1,...

Záhorie č. 3/2002

Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Historický význam diela kuklovského rodáka PhDr. Viera Drahošová: Najstaršie osídlenie obce Letničie Mgr. Frederik Federmayer: Skaličania medzi prvými študentami Trnavského jezuitského...

Záhorie č. 4/2009

Mgr. Mária Kršková: Lodné mlyny na rieke Morave PhDr. Mária Zajíčková: Dožinky v Radošovciach PhDr. Peter Michalovič: Bez spevu veru ani žatvy nebolo PhDr. Štefan Zajíček:...

Bibliografia XXVIII. ročníka (r. 2019) časopisu Záhorie

Andrušková, Dita, Mgr., PhD.: Ľudový textil z Kútov v zbierkach Záhorského múzea v Skalici. 3, 2019, s. 10-16. Andrušková, Dita, Mgr., PhD.: Náš rozhovor s...

Záhorie č. 5/2007

Mgr. Richard Drška: Vojensko – politická situácia na severnom Záhorí v druhej polovici 17. storočia (1. časť, osmanský vpád v roku 1663) Mgr. Martin Hoferka:...

Záhorie č. 5/1994

RNDr. Anton Michálek: Veľkostná štruktúra obcí na Záhorí a zmeny sídelnej siete PhDr. Miroslav Juza, Mgr. Peter Juza: Bunkre pri rieke Morave. Obranná línia na...

Záhorie č. 1/1999

Príhovor na úvod 8. ročníka Doc. PhDr. Mária Kohútová, CSc.: Záhorie v počiatkoch uhorského štátu MVDr. Pavol Hallon: Dobré vínko sa kedysi rodilo i v Sobotišti...

Záhorie 5/2018

PhDr. Richard Drška: Záhorie a vznik Československej republiky Mgr. Ľudovít Košík: P. Mansvét Jozef Olšovský, OFM Dana Marhanová: Svatava Syllová-Beňová PhDr. Viera Drahošová: Svatava Syllová a Skalica PhDr....

Záhorie č. 2/1994

RNDr. Miloš Stankoviansky, CSc.: Vývoj názvu ohraničenia a vnútorného členenia Záhorskej nížiny PhDr. Mária Zajíčková: Na Jozefa vo vacovskom väzení RNDr. Ján Hrbatý: Prírodné pomery okolia...

Záhorie č. 2/2004

PhDr. Viera Drahošová: Výskum zvoncovitých pohárov pri budovaní obchvatu v Skalici PhDr. Mária Zajíčková: Kníhtlačiarenská dynastia Škarniclovcov PhDr. Eva Šefčáková, CSc.: Knižný drevorez 16. až...

Záhorie 1/2021

PhDr. Viera Drahošová: Vážení a milí čitatelia ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D.: Záhorie v cestovnom zázname z roku 1782 PhDr. Richard Drška: Osobnosť kňaza Dr. Mateja...