utorok, 24 mája, 2022

Záhorie č. 2/2002

Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Ak chceš poznať básnika Mgr. Frederik Federmayer: Dva zabudnuté rody z južného Záhoria PhDr. Mária Zajíčková: Tradície mliekárstva na Záhorí PhDr. Viera...

Záhorie č. 1/2003

Mgr. Martin Hoferka: Licitácia regálu na Ostriežskom panstve v roku 1756 Richard Drška: Mlynárska tradícia v Kútoch Ing. F. Kubíček, DrSc., RNDr. R. Kanka: Lesy Záhoria PhDr....

Záhorie č. 5/2011

Mgr. Veronika Chňupková: Obraz Františka Štefana Lotrinského z mobiliáru zámku v Holíči Jiří Mrenka: Skalický slavík a Volavého strážnická muzika K 110. výročí narození Janka...

Záhorie č. 3/1997

Mgr. Marián Havlík: Návrat výtvarných hodnôt PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Obraz Záhoria v prózach S. H. Vajanského PhDr. Viera Drahošová: Biely kostolík Ing. Vladimír Štrba, Ing. Vladimír...

Záhorie 2/2013

PhDr. Zdeněk Farkaš, PhD.: Jaskyňa Dzeravá skala pri Plaveckom Mikuláši Mgr. Ivana Fialová: Cholerová epidémia na cisárskom panstve Holíč v roku 1831 Prof. PhDr. Eva Fordinálová,...

Záhorie 5/2018

PhDr. Richard Drška: Záhorie a vznik Československej republiky Mgr. Ľudovít Košík: P. Mansvét Jozef Olšovský, OFM Dana Marhanová: Svatava Syllová-Beňová PhDr. Viera Drahošová: Svatava Syllová a Skalica PhDr....

Záhorie 3/2014

PhDr. Peter Brezina: Záhorie v dobe prvej svetovej vojny (III. záverečná časť) PhDr. Peter Michalovič: Ňikdo neví, co je voják, zakád neskusí... ThLic. Mgr. Martin Hoferka,...

Záhorie 6/2017

ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D.: Farnosť Kúty a jej duchovní v 19. storočí Mgr. Dita Csütörtökyová, PhD.: Ľudové kožuchy v zbierkach Záhorského múzea v Skalici PhDr....

Záhorie 3/2013

Mgr. Marián Čurný, PhD., Mgr. Pavol Jelínek, PhD.: Historická výroba tehál na Záhorí PhDr. Marián Kamenčík, PhD.: Kopčiansky rodák Pavel Vajaj a jeho veršovnícka misia PhDr....

Záhorie 6/2018

Ing. Milica Bunčáková: Prevrat v Holíči - Prepis dobového rukopisu Pavla Groebla Ing. Milica Bunčáková: Pavel Groebl - prvý slovenský školský inšpektor PhDr. Viera Drahošová: Nedokončená...

VIII. ročník 1999

Antálková, M.: Folklórna slávnost' v Brodskom. číslo5, strana. 32 - 33. Antálková, M.: Jarné zvyky od "Smrtnej ňedzele do Velkej noci". 2, s. 16 -...

Záhorie č. 4/2007

PhDr. Tomáš Tandlich: Artikuly kožušníckeho cechu na Plaveckom panstve z roku 1669 Jozef Stupavský: Tristo rokov od bitky pri Plaveckom hrade Mgr. Matej Hanula: Lekár slovenského...