utorok, 7 februára, 2023

Záhorie č. 1/1998

PhDr. Viera Drahošová: Príhovor Doc. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Podiel Záhoria vo zväzku Svorných sŕdc alebo "záhorácka" literárna polemika Mgr. Peter Maťovčík: Piaristické osobnosti Záhoria Marián Náhlik:...

Záhorie č. 6/1995

RNDr. Anton Michálek, CSc.: Hospodárske funkcie sídiel na Záhorí Mgr. Vladimír Petrovič: Hranica a hraničné spory medzi holíčskym a hodonínskym panstvom ThB. Pavel Proksa: Z holíčskeho...

Záhorie č. 6/2011

Mgr. Katarína Kureková: Stiborovská architektúra na Holíčskom panstve Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: „Motor” tretej bernolákovskej generácie K 200. výročiu narodenia Šimona Klempu Mgr. Martin Macejka:...

Záhorie 3/2021

PhDr. Richard Drška: Obec Smolinské v 50. a 60. rokoch 18. storočiaPhDr. Peter Brezina: Príbeh rodiny MarkovichovejPhDr. Viera Drahošová: Neznámy Skaličan Ladislav Novomestský -...

Záhorie 5/2015

ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D.: Vojnové udalosti v Uníne v roku 1945 Ľubomír Batka st.: Z dejín evanjelickej školy v Sobotišti (roky 1600 - 1781) PhDr. Martin Jurčo, PaedDr. Andrej...

IX. ročník 2000

Beňová, T.: Ako sa žilo na lakšárskych mlynoch. 2, s.17 - 21.- bm -: Zvonica v Prietržke. 5, s. 37.Brück,M.: Náš rozhovor s Jozefom...

Záhorie č. 4/2002

PhDr. Viera Drahošová: Historické korene vinohradníctva na Záhorí PhDr. Mária Zajíčková: Záhorie na fotografiách Jána Náhlika Vladimír Jamárik: Kunovská zvonica PhDr. Jozef Špaček: Skalické roky Vladimíra...

Záhorie č. 3/2000

Doc. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Štúrovo putovanie po Záhorí MUDr. Felix Pobuda: Násilne prerušené exercície medikov v Radošovciach Pavel Proksa: "...ať se ti ozve člověk!" /K...

Záhorie 3/2017

PhDr. Richard Drška: 800. výročie prvej písomnej zmienky o Skalici PhDr. Viera Drahošová: Významné obdobia Skalice PhDr. Alena Bartlová, CSc.: Skalica ako centrum kultúry a politického...

Bibliografia XXVII. ročníka (2018) časopisu Záhorie

Andrušková, Dita, Mgr., PhD. – Drška, Richard, PhDr.: Ľudový odev na Záhorí - senický a moravskosvätojánsky kroj. 4, 2018, s. 15-17. Andrušková, Dita, Mgr., PhD....

Záhorie 4/2022

PhDr. Peter Michalovič: Anonymný rukopisný spevník z okolia SkalicePhDr. Richard Drška: Obecná samospráva na panstve Ostrý Kameň v roku 1786doc. PhDr. JUDr. Adriana Švecová,...

Záhorie č. 3/2009

ThLic. Martin Hoferka: Pázmáňovské vizitácie v záhorskej časti Bratislavskéhoprepošstva PhDr. Viera Drahošová: Sadenie „Lipy slobody” v Skalici Ferdinand Dúbravský: Dutá lipa Ing. Miroslav Čársky: Spomienka na 4....