utorok, 24 mája, 2022

Záhorie č. 4/1992

Ing. Anna Faragulová: Mosty PhDr. Miroslav Juza, Mgr. Peter Juza: Ferdiš Kostka - človek, ktorý oživoval hlinu Prof. PhDr. Rudolf Krajčovič, DrSc.: Názvy záhorských obcí I. Ľudovít...

Záhorie č. 4/2007

PhDr. Tomáš Tandlich: Artikuly kožušníckeho cechu na Plaveckom panstve z roku 1669 Jozef Stupavský: Tristo rokov od bitky pri Plaveckom hrade Mgr. Matej Hanula: Lekár slovenského...

Záhorie č. 6/2007

Richard Drška: Vojensko - politická situácia na severnom Záhorí v druhej polovici 17. storočia. Rekatolizácia Mgr. Alexandra Balgová: Hudobná kultúra a činnosť spolkov v Skalici...

Záhorie 3/2017

PhDr. Richard Drška: 800. výročie prvej písomnej zmienky o Skalici PhDr. Viera Drahošová: Významné obdobia Skalice PhDr. Alena Bartlová, CSc.: Skalica ako centrum kultúry a politického...

Záhorie č. 1/2009

Mgr. Ivana Fialová: Mestečká južného Záhoria vo svetle "40 otázok" z roku 1785 Doc. PhDr. Ján Sand, PhD., Mgr. Roman Lehotský, Jozef Kráľ: Banícka Marianka...

VII. ročník 1998

Antálková, M.: Veľká prestávka. 4, s. 35-36Benceová - Zálesňáková, E.: Vánoce a vánoční zvyky. 6, s. 30-31Černý, V., MUDr.: Ít rovnú cestú, to je...

Záhorie 5/2021

ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D.: Významní pútnici k šaštínskej SedembolestnejMgr. Veronika Chňupková: Problémy i radosti petrovoveských živnostníkov za 1. ČSRMVDr. Pavol Gašpar - MVDr....

Záhorie 1/2010

Mgr. Richard Drška: Keď v Skalici oheň ničil... (požiare mesta v 16. a 17. storočí) PhDr. Mária Zajíčková: Súpis brancov v Sobotišti z roku 1862 PhDr....

Záhorie 2/2011

Mgr. Mária Kršková: Výroba ručného papiera na Záhorí Akad. mal. Štefan Štefka: Pestovanie konopí v našom kraji PhDr. Peter Brezina: K stavebnej histórii Štefanova MUDr. Dagmar Kanisová:...

Záhorie 5/2010

Mgr. Martin Hoferka, Th.D.: Keď ešte učitelia bývali rechtormi Rechtori Šaštínskeho (vice)archidiakonátu v 17. a 18. storočí Mgr. Štefan Papp: Gbelský rodák Ján Krstiteľ Juriga Ferdinand...

Záhorie 1/2021

PhDr. Viera Drahošová: Vážení a milí čitatelia ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D.: Záhorie v cestovnom zázname z roku 1782 PhDr. Richard Drška: Osobnosť kňaza Dr. Mateja...

Záhorie č. 4/1993

PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Naše cyrilometodské dedičstvo PhDr. Mária Zajíčková: Prví matičiari na Záhorí Mgr. Vladimír Petrovič: Unín a deľba Holíčsko-šaštínskeho panstva v roku 1554 Mgr. Vladimír...