utorok, 7 februára, 2023

Záhorie č. 6/2007

Richard Drška: Vojensko - politická situácia na severnom Záhorí v druhej polovici 17. storočia. Rekatolizácia Mgr. Alexandra Balgová: Hudobná kultúra a činnosť spolkov v Skalici...

Záhorie 1/2011

Príhovor PhDr. Peter Brezina: O skalickej výstave zdravotného balenia potravín v roku 1934 Mgr. Martin Hoferka, Th.D.: Oneskorené stretnutie s Mons. Jánom Bukovským Mgr. Ivana Fialová:...

Záhorie č. 3/1998

Mgr. Peter Michalovič: Pramene ľudovej hudobnej kultúry na Záhorí Mgr. Peter Maťovčík: Opatrnosť nadovšetko Za Petrom Maťovčíkom Mgr. Anton Konečný: Husitské vojská v Skalici PhDr. Viera Drahošová: Kaplnka...

Záhorie č. 2/1994

RNDr. Miloš Stankoviansky, CSc.: Vývoj názvu ohraničenia a vnútorného členenia Záhorskej nížiny PhDr. Mária Zajíčková: Na Jozefa vo vacovskom väzení RNDr. Ján Hrbatý: Prírodné pomery okolia...

Záhorie 3/2022

PhDr. Richard Drška: Najstarší list mesta SkaliceMgr. Dita Andrušková, PhD.: Skalické venčeky, vence a čepce v zbierke Záhorského múzea v SkaliciMgr. Pavol Vrablec, PhD.:...

Záhorie 5/2021

ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D.: Významní pútnici k šaštínskej SedembolestnejMgr. Veronika Chňupková: Problémy i radosti petrovoveských živnostníkov za 1. ČSRMVDr. Pavol Gašpar - MVDr....

XIV. ročník (2005)

Androvič, Š., Ing.: Havária amerického bombardéra na Záhorí. 1, 2005, s. 19-20. Androvič, Š., Ing. – Jana Betáková: Rakúsky viceadmirál zo Záhoria. 4, 2005, s....

Záhorie 2/2016

PhDr. Richard Drška: Vzťah skalických mešťanov k vrchnosti v 14. - 16. storočí PhDr. Robert Bača: Juraj Bárta a paleolitický výskum Záhoria PhDr. Viera Drahošová: Tabačiareň v Holíči PhDr....

Záhorie č. 4/2012

Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc. : Podiel Záhoria na bernolákovskej kodifikácii MUDr. Dagmar Kanisová: Remeslá v Sobotišti Ing. Zuzana Juríčková: Architekt József Bábolnay a jeho tvorba...

Záhorie 3/2017

PhDr. Richard Drška: 800. výročie prvej písomnej zmienky o Skalici PhDr. Viera Drahošová: Významné obdobia Skalice PhDr. Alena Bartlová, CSc.: Skalica ako centrum kultúry a politického...

Záhorie č. 4/2007

PhDr. Tomáš Tandlich: Artikuly kožušníckeho cechu na Plaveckom panstve z roku 1669 Jozef Stupavský: Tristo rokov od bitky pri Plaveckom hrade Mgr. Matej Hanula: Lekár slovenského...

Záhorie 6/2020

ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D.: Rodina Vagyonovcov a SenicaPhDr. Peter Brezina: Mlynársky rod Mandelíkovcov. Mlyn a strojáreň v ČárochPaedDr. PhDr. Peter Mráz, PhD.: Sasinkova...