utorok, 7 februára, 2023

Záhorie č. 6/2009

PhDr. Viera Drahošová: Ľudovít Okánik v službe rodnej Skalici Mgr. Ivana Fialová, PhD.: Artikuly cechu kožušníkov v Holíči z roku 1675 Doc. RNDr. František Petrovič, PhD.:...

VIII. ročník 1999

Antálková, M.: Folklórna slávnost' v Brodskom. číslo5, strana. 32 - 33. Antálková, M.: Jarné zvyky od "Smrtnej ňedzele do Velkej noci". 2, s. 16 -...

Záhorie 6/2017

ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D.: Farnosť Kúty a jej duchovní v 19. storočí Mgr. Dita Csütörtökyová, PhD.: Ľudové kožuchy v zbierkach Záhorského múzea v Skalici PhDr....

Záhorie č. 1/1998

PhDr. Viera Drahošová: Príhovor Doc. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Podiel Záhoria vo zväzku Svorných sŕdc alebo "záhorácka" literárna polemika Mgr. Peter Maťovčík: Piaristické osobnosti Záhoria Marián Náhlik:...

II. ročník 1993

Appel, R.- Kovár, B.: Kaplnka svätej Margity 4/93 Appel, R.: Sasinek versus Anonymus 5/93 Bartalská, Ľ. ,PhDr.: Záhoráci v Amerike. J. Ch. Krajsa 2/93 Bartalská, Ľ., PhDr.:...

Záhorie 4/2020

PhDr. Peter Michalovič: Slovenská filharmónia a umelci zo Záhoria Mgr. Adrián Lančarič, PhD.: Kňazi z Kuklova v službách Trnavskej apoštolskej administratúry Mgr. Dita Andrušková, PhD.: Zbierka...

Záhorie č. 5/2004

PhDr. Milan Šišmiš: Spolok Tatrín a máloznámy štúrovec Pavel Čendekovič z Prietrže Mgr. Ľudovít Košík: Z histórie Mokrého Hája MVDr. Pavol Hallon: Habánska kaplnka a vežička...

VI. ročník 1997

Brück, M.: Lákavé návraty do minulosti (Jozef Špaček: Sever a iné túžby). 3, s. 21-23 Brza, V.: Spolok Záhorských akademikov. 2, s. 34 Brza, V.: Zbierka...

Záhorie č. 6/1997

PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Jubileum Lichardovej Domovej pokladnice Marián Náhlik: Erby rodu Apponyi Ing. Vladimír Hlavatý, Ing. Vladimír Štrba: Geologické pomery na Záhorí MVDr. Pavol Hallon: Zabudnutý...

Záhorie č. 2/2007

Mgr. Martin Hoferka: Konfesionálne zloženie obyvateľstva malackého vicearchidiakonátu v 2. pol. 19. storočia PhDr. Peter Michalovič: Folkloristi z Unína v živom rozhlasovom vysielaní v 30....