nedeľa, 16 mája, 2021

Záhorie 1/2021

PhDr. Viera Drahošová: Vážení a milí čitatelia ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D.: Záhorie v cestovnom zázname z roku 1782 PhDr. Richard Drška: Osobnosť kňaza Dr. Mateja Héska 1889 - 1973 Ing. Jozef Pavlásek, Mgr. Terézia Pavlásková: Záhorská...

Záhorie 2/2021

PhDr. Peter Brezina: Gbelská osada Farské a jej úzkorozchodná železnica PhDr. Antónia Jasemová: Spomienka na hudobníka Jozefa Kaina z LábuMgr. Dita Andrušková, PhD.: Motív Piety v zbierke výtvarného umenia Záhorského múzea v SkaliciPhDr. Mária...