pondelok, 27 mája, 2024

Záhorie 2/2010

Mgr. Peter Roháč: Náčrt dejín Záhoria ako súčasti konfínia do 13. storočia Mgr. Ľudovít Košík: Odchod františkánov zo Skalice Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Veľkonočné obdobie v Hollého živote a diele MUDr. Ján Brezina: Pavel Neckár, generálny...

Záhorie 6/2010

Bc. Margita Filipová: Hrnčiarske pece z doby rímskej v Skalici Mgr. Richard Drška: O osídlení Korlátskeho panstva v druhej polovici 16. storočia PhDr. Peter Brezina: O zabudnutej holíčskej firme na ťažbu štrku na rieke Morave PhDr. Mária...

Záhorie 5/2010

Mgr. Martin Hoferka, Th.D.: Keď ešte učitelia bývali rechtormi Rechtori Šaštínskeho (vice)archidiakonátu v 17. a 18. storočí Mgr. Štefan Papp: Gbelský rodák Ján Krstiteľ Juriga Ferdinand Vrábel: Neznáme svedectvo Vavra Šrobára o vzniku časopisu Hlas MUDr. Ján...

Záhorie 1/2010

Mgr. Richard Drška: Keď v Skalici oheň ničil... (požiare mesta v 16. a 17. storočí) PhDr. Mária Zajíčková: Súpis brancov v Sobotišti z roku 1862 PhDr. Štefan Zajíček: Štvrťstoročie Záhorskej galérie v Senici Prof. PhDr. Eva Fordinálová,...

XIX. ročník 2010

Antálková, Marcela: Pamätná púť Brodčanov do Šaštína. 3, 2010, s. 16-17. Baláž, Jozef: Príspevok k histórii mestského školstva v Skalici (ohlas na článok). 1, 2010, s. 22-24. Blaho, Vladimír, PhDr.: Veľký malý človek (Za Jankom Jaborníkom)....

Záhorie 3/2010

Mgr. Daniel Hupko: Uhorský palatín Pavol Pálfi z Erdődu Doc. PhDr. Frederik Federmayer, PhD.: Fuggerovskí úradníci na Plaveckom hrade RNDr. Eva Kalivodová, CSc.: Nositeľka Radu Strieborného trojlístka PhDr. Mária Zajíčková: Zo zbierkových fondov Záhorského múzea Lodný kufor vysťahovalca...

Záhorie 4/2010

Mgr. Richard Drška: O osídlení Korlátskeho panstva v prvej polovici 16. storočia Mgr. Pavol Vrablec, PhD.: Poznámky k vegetácii Záhoria v stredoveku Mgr. Mária Kršková: Mlyny a mlynári na panstve Ostrý Kameň do konca 19. storočia Mgr....