utorok, 24 mája, 2022

Archeologické objavy v Gbeloch

Prirodzená zvedavosť detí pomáha nielen pri rozširovaní ich vlastného sveta, ale často prináša úžitok nám všetkým. Pri svojich hrách a prieskumoch objavujú často to, čo dospelým uniká. Vždy sú medzi prvými záujemcami, ak sa...

Fašiangy v Štefanove

Jasénka Na fašiangové dni v pondelok a v utorok chodili po dedine maškary. Masky mali vyrobené po domácky. Naháňali deti i dospelých, vbehli i do domov a uchmatli, čo sa dalo. Jeden zo skupiny maškár sa...

Skalickí hasiči oslávili 130. výročie 

     20. marca 1881 sa uskutočnilo valné zhromaždenie Dobrovoľného hasičského zboru v   Skalici. Odvtedy uplynulo 130 rokov a toto výročie si skalickí dobrovoľní hasiči pripomenuli v piatok 3. a v nedeľu 5. júna. V piatok...

Záhorské múzeum v 110. roku svojej existencie

V roku 2015 si Záhorské múzeum v Skalici ako jedno z najstarších múzeí na Slovensku pripomenulo 110. výročie svojho založenia. Z iniciatívy a zásluhou MUDr. Pavla Blahu vzniklo ako prvé národne orientované súkromné múzeum a umiestnené...

Záhorie ako fenomén aj v slovenskej populárnej hudbe?

       Slovenská populárna hudba sa od tridsiatych rokov 20. storočia, keď začala svoju samostatnú „hudobnú“ existenciu, rozvinula do rôznorodých podôb. Od počiatočného príklonu k operetnej hudbe, cez oneskorenú swingovú vlnu od začiatku...

Spomienky na prelomové roky pokoja a hrôzy na sobotištských kopaniciach

     Obdobie medzi prvou a druhou svetovou vojnou až do nástupu Hitlera k moci možno považovať za najpokojnejšie a najtolerantnejšie obdobie minulého storočia. Iste tomu tak bolo i v obci Sobotište, kde žili...

Hudba a tanec v textoch ľudových piesní (a literatúre)

Hoci sa to zdá na prvý pohľad nelogické, ale pomerne málo sa využíva ako jeden z prameňov dôkladnejšieho poznania starších hudobných tradícií v regióne konkrétny text ľudovej piesne. A predsa je v ňom nezriedka...

Gbelská „Fhasan Gartens“

Ak sa človek pozerá do minulosti na udalosť časovo viac či menej vzdialenú, obyčajne si položí otázku: čo bolo na počiatku? A tak je to i s poľovníctvom. Lov zveri patrí medzi najstaršie ľudské...

ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D.: Zo zbierkových fondov múzea; Nádoby na posvätné oleje

Koncom minulého roka získalo Záhorské múzeum v Skalici z rímskokatolíckej fary v Skalici do svojej zbierky nádoby na posvätné oleje Šaštínskeho dekanátu. Ide o kovový obal v tvare rovnoramenného zaobleného trojuholníka s nápisom DISTRICTUS...

Z holíčskeho archívu

Pri 190. výročí historicky pamätnej bitky pri Slavkove hodno pripomenúť, že v archíve Evanjelického a.v. zboru v Holíči nachádza sa vzácny podrobný popis priebehu týchto udalostí, nakoľko sa dotýkali nášho Záhoria. Tento hodnoverný podrobný...

Kunovská zvonica

Pôvodne bola v Kunove iba drevená zvonica na štyroch stĺpoch s jedným zvonom. Keď vybudovali novú cestu do Senice, ocitla sa na jej okraji, a tak roku 1860 za richtára Pavla Harnoša postavili terajšiu...

Náš rozhovor s reštaurátorom doc. Ivanom Galambošom

Rodák z Holíča Ivan Galamboš (1940) patrí k najvýznamnejším súčasným slovenským reštaurátorom. Študoval na Priemyselnej škole grafickej v Prahe odbor Konzervovanie písomných a knižných pamiatok. Po skončení štúdia nastúpil ako reštaurátor v Štátnom ústrednom...