pondelok, 29 mája, 2023

Sklárne v Malých Karpatoch

Počiatky sklárstva na Slovensku siahajú do 14. storočia. Sklári k nám prichádzali predovšetkým z Nemecka a Čiech, ale časom postupne splývali s domácim obyvateľstvom. Sklári boli často priekopníkmi, keďže sa usádzali na doteraz neosídlených...

Jazyk mesta a spisovné jazyky Slovákov

/Text je časťou referátu prof. Ľ. Ďuroviča z konferencie "Mesto a jeho jazyk", Bratislava, september 1998./ V retrospektívnom pohľade na historické spisovné jazyky - Doležalov slovensko-český, Bernolákov a pôvodný Štúrov - zreteľne aspoň dva vychádzajú...

Skalický slavík a Volavého strážnická muzika K 110. výročí narození dr. Janka Blahu

Strážnická cimbálová muzika Slávka Volavého spolupracovala za dobu svého padesátiletého působení s celou řadou hostujících muzikantů, tanečníků, lidových vypravěčů, konferenciérů a zejména zpěváků. V přehledu těchto, kterých je zaznamenáno přes dvacet, figurují tak významné...

Storočnica múzea v Skalici

Na jeseň roku 2005 oslávi Záhorské múzeum v Skalici významné jubileum – 100 rokov pôsobenia v najzápadnejšom meste i regióne Slovenska. Patrí k desiatke najstarších múzeí na Slovensku, staršie sú múzeá v Martine, v Bratislave...

Mlyny na Záhorí

Záhorie ako významný kultúrno-geografický región je územím "za Malými Karpatami". Z kultúrneho hľadiska má viacero výrazných čŕt, ktoré ho pomerne jasne vymedzujú od okolitých etnografických regiónov /nárečie, odev, zamestnanie, folklór/, no svojimi znakmi sa...

Prvá sviečková továreň na Slovensku

Veľké Leváre boli v minulosti aj vďaka usídleniu habánov známe rozvojom remesiel. Fungovali tu mlyny, pekárne, pálenica, tehelňa, obchody, pracovali tu stolári, kolári, krajčíri, obuvníci a iní remeselníci vrátane troch šenkérov (Habánsky, U Pellerov,...

HISTORICKÝ VÝZNAM DIELA KUKLOVSKÉHO RODÁKA (K 200. výročiu úmrtia Juraja Papánka)

Iba málo diel v našej slovenskej kultúre zapôsobilo ako výdatné inšpiračné žriedlo nielen pre súčasníkov, ale aj pre nasledujúce generácie. Samozrejme, vždy ide o práce, ktoré sa dotkli „živého nervu“ národného bytia a oslovili...

K storočnici Pavla Bunčáka, Nezabúdanie

Cesty osamelých hľadačov svetla sú strmé a nepredvídateľné. Nie vždy privedú na miesta, ktoré si básnik naprojektoval vlastnou imaginačnou schopnosťou. Vášnivého objaviteľa jasu nezastaví dážď, víchrica ani mätúce gestá falošného proroka. Tvorivá cesta Pavla Bunčáka bola vyplnená avantgardnou odvahou vidiaceho umelca,...

Skalické obdobie Miroslava Syllu – PhDr. Viera Drahošová

V roku 2017 uplynulo 130 rokov od narodenia umelca a pedagóga Miroslava Syllu, ktorý dvadsať rokov svojho plodného života strávil v Skalici. Miroslav Sylla sa narodil 15. januára 1887 v Kostelci nad Labem ako deviate...

Skalické svadobné torty

Mestské prostredie Skalice zaplavila s patričným oneskorením v druhej polovici 19. storočia vlna viedenskej módy biedermeier, ktorej výrazové prostriedky sa čoskoro udomácnili aj v móde tunajších meštianok a v životnom štýle jej obyvateľov. Evidentným...