pondelok, 8 augusta, 2022

Jubilejný rok 1863 a Kúty

„Krásna je obyčaj u všetkých národov rozpomínať sa na mužov, ktorí Bohu, viere a národu verní a osožní boli.“ Takto sa vo svojom príspevku Prebuďme sa teraz! na začiatkuroka 1863 v časopise Cyrill a Method...

Kunovská zvonica

Pôvodne bola v Kunove iba drevená zvonica na štyroch stĺpoch s jedným zvonom. Keď vybudovali novú cestu do Senice, ocitla sa na jej okraji, a tak roku 1860 za richtára Pavla Harnoša postavili terajšiu...

Geologické pomery na Záhorí Vladimír Štrba

ROPA A ZEMNÝ PLYN Začiatkom roku 1997, presne 10. januára tomu bude už 83 rokov odo dňa, kedy započali ťažbu ropy z prvého vrtu vyhĺbeného na Záhorí pri obci Gbely. Tento dátum sa právom považuje...

Z prvých týždňov Československa na Záhorí – ThLic. Mgr. Martin Hoferka, ThD.

Dňa 28. októbra 1918 vyhlásil Národný výbor československý v Prahe Československú republiku. O dva dni neskôr sa k nej v Martine prostredníctvom Slovenskej národnej rady pripojilo i Slovensko. Najskôr však bolo nutné územie Slovenska, ktoré...

Nové skutočnosti vyplývajúce zo Žigmundovej donácie na Holíč

Donačná (darovacia) listina Žigmunda Luxemburského, ktorou daroval Stiborovi zo Stiboríc kráľovský hrad Wywar (Holíč) aj so všetkými majetkami prináležiacimi k tomuto hradu, je odbornej, ale i laickej verejnosti dobre známa. Táto donácia (darovanie majetku)...

Odkázau nám král uherský list z vojny… (200 rokov bitky pri Slavkove a...

V týchto dňoch sme si pripomínali dvesté výročie bitky troch cisárov pri Slavkove. Vojnové udalosti a presuny vojsk sa bezprostredne dotkli v tomto pamätnom roku aj života obyvateľov Záhoria. Na tieto vojnové udalosti sa...