test
sobota, 15 júna, 2024

Vznik obecných revírov

Dňa 7. marca 1848 vydal cisár patent, podľa ktorého prestalo byť poľovníctvo dominikálnym právom a právo poľovníctva sa prenieslo na vlastníctvo pôdy. Po vydaní zákonného článku o povinnej segregácii LIII. z r. 1871 a...

Nábytok navrhnutý Dušanom Jurkovičom v Záhorskom múzeu – PhDr. Viera Drahošová

Záhorské múzeum v Skalici sídlilo do roku 1990 v budove bývalého Spolkového domu, v súčasnosti Domu kultúry, ktorý vznikol ako prvá stavba architekta Dušana Jurkoviča na slovenskom území. Vybudoval ju na podnet MUDr. Pavla...

Archeologický výskum rímskej stanice v Stupave Ivan Staník

Rímska stanica nad Stupavou v polohe Kopec patrí k náleziskám, o ktorých písal už Matej Bel. Neskôr tu podnikali krátkodobé výkopy miestni vzdelanci, no až v 20. storočí sa vďaka výskumom A. Gnirsa a...

Andel Pinkalský (1894 – 1954)

Organizované fotoamatérske hnutie v regióne severného Záhoria má takmer 80-ročnú tradíciu. Veľkou mierou sa o to zaslúžil maliar a fotograf, notár Andel Pinkalský, ktorého organizátorská aktivita i tvorba boli v medzivojnovom období známe a...

Fosílne cicavce na Záhorí

Odpradávna pulzoval život v okolí riek intenzívnejšie. Tak ako dnes, aj v minulosti sa zvieratá schádzali skoro ráno a k večeru pri vode, aby uhasili smäd. Rieky boli zdrojom života často aj uchovali po...

Artikuly mlynárskeho cechu na Plaveckom a Stupavskom panstve od cisára Leopolda I. z...

Nemecký cisár a uhorský kráľ Leopold I. Habsburský udelil dňa štvrtého júna roku 1660 mlynárskemu cechu pôsobiacemu na panstvách uhorského magnátskeho rodu Pálffyovcov Stupava a Plavec v Bratislavskej stolici cechové artikuly.1 Mlynárstvo patrilo k...

Poddanské hospodárstvo v Kútoch koncom 18. a v prvej polovici 19. storočia – PhDr....

Keď v roku 1749 definitívne odkúpil HolíčskoŠaštínske panstvo manžel Márie Terézie František Štefan Lotrinský, došlo v tomto priestore k významným zmenám. Majetkový komplex sa opäť rozdelil na dve osobitné panstvá, ktoré podliehali priamo Riaditeľstvu...

Geologické pomery na Záhorí Vladimír Štrba

ROPA A ZEMNÝ PLYN Začiatkom roku 1997, presne 10. januára tomu bude už 83 rokov odo dňa, kedy započali ťažbu ropy z prvého vrtu vyhĺbeného na Záhorí pri obci Gbely. Tento dátum sa právom považuje...

Archeológ Robert Bača jubiluje

Robert Bača sa narodil 1. apríla 1960 v Nitre. Po gymnaziálnych štúdiách ukončených v Bratislave v roku 1979 pokračoval na Katedre všeobecných dejín a archeológie FF UK v Bratislave v rokoch 1979-83. V rokoch...

K dvestoročnici Daniela Gabriela Licharda

  Medzi historickými osobnosťami, ktoré zanechali výraznú pečať v spoločenskom a kultúrnom živote mesta Skalica, zaujíma neobyčajne významné miesto Daniel Gabriel Lichard. Okrem jeho úctyhodných vlastných aktivít nemožno opomenúť ani skutočnosť, že bol necelé dve...

Záhorie 1/2014

Vážení čitatelia, každý rok je niečím výnimočný, zaujímavý; v osobnom, užšom či širšom spoločenskom dianí. Prináša udalosti i výročia udalostí, niekedy pozitívnych, radostných, inokedy smutných a ťažkých. Rok 2014 nesie dva prívlastky, ktorým sa budeme...

Sto rokov od narodenia Ľudovíta Nováka

Narodil sa 15. októbra 1908 v Skalici. V roku 1932 vyštudoval slavistiku, romanistiku, ugrofinistiku na Filozofickej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe, neskôr pokračoval na Sorbonne v Paríži. V rokoch 1934-1937 pracoval v Jazykovednom odbore...