test
sobota, 15 júna, 2024

Mgr. Richard Drška – Truhlica skalického magistrátu?

Pozoruhodným predmetom z hľadiska datovania, funkcie, ako i umeleckého (remeselného) spracovania, ktorý nechalo Záhorské múzeum v rámci dlhodobého plánu činnosti na úseku ochrany zbierkových predmetov, v roku 2010 zreštaurovať je truhlica z roku 1594. Presné okolnosti jej nadobudnutia múzeom,...

Záhorie ako fenomén aj v slovenskej populárnej hudbe?

       Slovenská populárna hudba sa od tridsiatych rokov 20. storočia, keď začala svoju samostatnú „hudobnú“ existenciu, rozvinula do rôznorodých podôb. Od počiatočného príklonu k operetnej hudbe, cez oneskorenú swingovú vlnu od začiatku...

Vladimír Jamárik Hudobný život v starom Kunove a jeho posledný muzikant

Starý kunovský popevok „Gajdúšku z gajdama, zmiluj sa nad nama! Šak sa já zmilujem, ket gajdy nadujem!“ vyjadruje vrodenú túžbu mladých po hudbe, tanci a speve. Túžba je večná, iba hudobné nástroje sa menili. Ja som ešte...

Spoločenský život v Skalici vo svetle dobových pozvánok a plagátov

Skalica začiatkom 20. storočia nepatrila vuhorských podmienkach k hospodársky významným aľudnatým mestám, mala skôr pokojný vinohradnícko –poľnohospodársky ráz. Vyznačovala sa však bohatýmihistorickými, náboženskými, kultúrnymi tradíciami a bolarodiskom viacerých významných osobností, ktoré prepájalimesto s celoštátnym...

Uhorský palatín Pavol Pálfi z Erdődu

     Pavol Pálfi (Pálffy) uzrel svetlo sveta ako piate dieťa a štvrtorodený syn baróna Mikuláša Pálfiho a jeho manželky Márie Magdalény, rod. Fuggerovej. Narodil sa rodičom, ktorí boli príslušníkmi novoetablovaného šľachtického rodu, rodu...

Trocha osobná spomienka (K storočnici prof. ThDr. Jozefa Šátka)

          Profesor Jozef Šátek zasiahol do môjho života, keď v rokoch 1955-1959 pôsobil ako farár v mojej rodnej obci Borský Mikuláš a naprával mi v mojej „stredoškolskej“ hlave zmätok z ateistických atakov vtedajšieho školského vzdelávania. Samozrejme, vtedy...

Záhorské múzeum v Skalici 105-ročné

        Od 1. októbra 1905, kedy v Skalici v rámci Katolíckeho spolkového domu slávnostne otvorili MUDr. Pavlom Blahom založené múzeum, uplynulo 105 rokov. Stalo sa zvykom a tradíciou už u generácií našich predchodcov, v...