štvrtok, 13 júna, 2024

Uhorský palatín Pavol Pálfi z Erdődu

     Pavol Pálfi (Pálffy) uzrel svetlo sveta ako piate dieťa a štvrtorodený syn baróna Mikuláša Pálfiho a jeho manželky Márie Magdalény, rod. Fuggerovej. Narodil sa rodičom, ktorí boli príslušníkmi novoetablovaného šľachtického rodu, rodu...

Záhorie ako fenomén aj v slovenskej populárnej hudbe?

       Slovenská populárna hudba sa od tridsiatych rokov 20. storočia, keď začala svoju samostatnú „hudobnú“ existenciu, rozvinula do rôznorodých podôb. Od počiatočného príklonu k operetnej hudbe, cez oneskorenú swingovú vlnu od začiatku...

Vladimír Jamárik Hudobný život v starom Kunove a jeho posledný muzikant

Starý kunovský popevok „Gajdúšku z gajdama, zmiluj sa nad nama! Šak sa já zmilujem, ket gajdy nadujem!“ vyjadruje vrodenú túžbu mladých po hudbe, tanci a speve. Túžba je večná, iba hudobné nástroje sa menili. Ja som ešte...

Trocha osobná spomienka (K storočnici prof. ThDr. Jozefa Šátka)

          Profesor Jozef Šátek zasiahol do môjho života, keď v rokoch 1955-1959 pôsobil ako farár v mojej rodnej obci Borský Mikuláš a naprával mi v mojej „stredoškolskej“ hlave zmätok z ateistických atakov vtedajšieho školského vzdelávania. Samozrejme, vtedy...

Spoločenský život v Skalici vo svetle dobových pozvánok a plagátov

Skalica začiatkom 20. storočia nepatrila vuhorských podmienkach k hospodársky významným aľudnatým mestám, mala skôr pokojný vinohradnícko –poľnohospodársky ráz. Vyznačovala sa však bohatýmihistorickými, náboženskými, kultúrnymi tradíciami a bolarodiskom viacerých významných osobností, ktoré prepájalimesto s celoštátnym...

Záhorské múzeum v Skalici 105-ročné

        Od 1. októbra 1905, kedy v Skalici v rámci Katolíckeho spolkového domu slávnostne otvorili MUDr. Pavlom Blahom založené múzeum, uplynulo 105 rokov. Stalo sa zvykom a tradíciou už u generácií našich predchodcov, v...

Mgr. Richard Drška – Truhlica skalického magistrátu?

Pozoruhodným predmetom z hľadiska datovania, funkcie, ako i umeleckého (remeselného) spracovania, ktorý nechalo Záhorské múzeum v rámci dlhodobého plánu činnosti na úseku ochrany zbierkových predmetov, v roku 2010 zreštaurovať je truhlica z roku 1594. Presné okolnosti jej nadobudnutia múzeom,...